Ο… κύριος καθηγητής

Ο κύριος καθηγητής

Καθηγητής ιχθυολογίας του τμήματος Περιβάλλοντος στο ΤΕΙ Μεσολογγίου φέρεται ως εγκέφαλος της οργάνωσης που διακινούσε παράνομα προστατευόμενο είδος χελιών Anguilla Anguilla και κέρδιζε εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, ο καθηγητής, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε τον μεσάζοντα ώστε να φτάνουν τα χέλια στην Ελλάδα, είχε ως συνεργό έναν ακόμη καθηγητή. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για γεωπόνο-ιχθυολόγο ειδικευμένο στις υδατοκαλλιέργειες και ιδρυτή εταιρείας στην Πρέβεζα με αντικείμενο την εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων για εκκολαπτήρια και μονάδες πάχυνσης θαλασσινών (τσιπούρα, λαβράκι) και ειδών γλυκού νερού (χέλι, οξύρυγχος, κυπρίνος).

N.T.