Νέα εποχή στη ΜΕΒΓΑΛ, αναλαμβάνει πρόεδρος ο Χριστόδουλος Αντωνιάδης

O Xριστόδουλος Αντωνιάδης αναλαμβάνει πρόεδρος στη ΜΕΒΓΑΛ

Ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές στη μετοχική αλλά και τη διοικητική σύνθεση της ΜΕΒΓΑΛ, με την ΔΕΛΤΑ και την οικογένεια Χατζάκου να κατέχουν πλέον από 43,18% και τον Χριστόδουλο Αντωνιάδη να αναλαμβάνει καθήκοντα μη εκτελεστικού προέδρου στη γαλακτοβιομηχανία.

Η Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 25ης Αυγούστου προχώρησε στην εκλογή νέου πενταμελούς Δ.Σ., το οποίο μετά την συγκρότησή του σε σώμα έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Πρόεδρος (μη εκτελεστικός)

Μαρία Χατζάκου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικήτας Ποθουλάκης, Μέλος & Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος, Μέλος

Γεώργιος Γουλιέλμος, Μέλος

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, με τη νέα μετοχική σύνθεση και τη νέα διοικητική της δομή η ΜΕΒΓΑΛ στοχεύει στην ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού της δανεισμού, τη βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της δομής καθώς και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών με τη ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της VIVARTIA του Ομίλου ΜIG στα πλαίσια της ανεξάρτητης πορείας των δύο εταιρειών.

«Η νέα διοίκηση της εταιρείας είναι σταθερά προσηλωμένη στους στόχους του Business Plan 2016-2020 και μαζί με το σύνολο των εργαζομένων της θα εργαστεί σκληρά, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να ξανακερδίσει η ΜΕΒΓΑΛ τη θέση που πραγματικά της ανήκει στην αγορά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία σημειώνει ότι η αλλαγή της διοίκησης στις 20 Ιανουαρίου 2016, με πρόεδρο του ΔΣ τον κ. Συμεωνίδη και Αντιπρόεδρο την κα Χατζάκου, είχε ως επιδίωξη την ανασύνταξη της εταιρείας και την εκπόνηση νέου πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο και εντάσσεται στα πλαίσια των συζητήσεων με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, ύψους €53,5 εκατ.

Παράλληλα και στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου, αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της εταιρείας κατά €10 εκατ., προκειμένου να ενισχυθεί τόσο η ταμειακή όσο και η κεφαλαιακή της θέση.

Οι οικονομικές επιδόσεις του 2015

Εξάλλου, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, υποχώρησε ο κύκλος εργασιών της ΜΕΒΓΑΛ το 2015 καθώς διαμορφώθηκε σε €110,3 εκατ., ή 12,2% μικρότερος έναντι του 2014, Οι εξαγωγές ωστόσο παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα αποτελώντας το 32,9% των συνολικών πωλήσεων, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 29,6% του 2014.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, χρηματοδοτικών εξόδων, αποσβέσεων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (operating EBITDA) το 2015 ανήλθαν σε €7,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά €4,4 εκατ. σε σύγκριση με τα €2,8εκ. του 2014.

Η Διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε τη διενέργεια προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων παλαιοτέρων χρήσεων ύψους €18,8 εκατ. και ως εκ τούτου τα καθαρά αποτελέσματα παρουσιάζουν ζημίες μετά φόρων της τάξης των €14,3 εκατ.

Να σημειωθεί ότι η Μεβγάλ το 2015 απασχόλησε 677 εργαζόμενους.