Οδηγίες για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στην πατάτα

Δελτίο οδηγιών για την εμφάνιση και την αντιμετώπιση του περονόσπορου στις πατατοκαλλιέργειες εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με αυτό, από επιτόπιες παρατηρήσεις στο οροπέδιο της Χρυσοβίτσας διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες καλλιέργειες πατάτας είναι σε σχετικά νεαρό στάδιο και μόνο στα πρωιμότερα πατατοχώραφα τα φυτά πλησιάζουν στο κλείσιμο των γραμμών της καλλιέργειας, ενώ προσβολές από τον μύκητα δεν εντοπίστηκαν.

Αυτό οφείλεται κυρίως στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την εποχή κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι αποτρεπτικές για την εμφάνιση της ασθένειας. Ωστόσο, κατά τις βραδινές ώρες υποχωρεί η θερμοκρασία και υγροποιούνται οι υδρατμοί της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα τα φύλλα των φυτών να παραμένουν βρεγμένα για πολλές ώρες, δημιουργώντας συνθήκες σαφώς πιο ευνοϊκές για την εκδήλωση της ασθένειας.

Συνιστάται, λοιπόν, ο πρώτος ψεκασμός να γίνεται νωρίτερα από το κλείσιμο των γραμμών της καλλιέργειας, όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκατοστά. Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται προληπτικά, δηλαδή όταν οι συνθήκες αναμένεται να γίνουν ευνοϊκές για τη μόλυνση των φυτών, και πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, καθότι μετά καθίσταται πιο δύσκολη η αντιμετώπιση.

Για τους πρώτους προληπτικούς ψεκασμούς, στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης των φυτών της καλλιέργειας, συνιστάται να προτιμώνται τα διεισδυτικά και διασυστηματικά μυκητοκτόνα ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της νέας βλάστησης που αναπτύσσεται στο μεσοδιάστημα.

Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εμφάνισης ανθεκτικότητας στα μυκητοκτόνα, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή τους. Η χρήση μυκητοκτόνων που είναι μείγματα δραστικών ουσιών μπορεί να περιορίσει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης ανθεκτικότητας στα μυκητοκτόνα που χρησιμοποιούνται εναντίον του περονόσπορου της πατάτας.