Οι δυο επιλογές για τους απλήρωτους των προηγούμενων αναπτυξιακών

Οι δυο επιλογές για τους απλήρωτους των προηγούμενων αναπτυξιακών

Φοροαπαλλαγές ή εξόφληση σε επτά ετήσιες δόσεις είναι οι δυο επιλογές που προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός για τους απλήρωτους δικαιούχους-επενδυτών των δύο προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων (ν. 3299/2004 και  ν.3908/2011).

Ειδικότερα, στην αιτιολογική έκθεση γίνεται λόγος για «σημαντικές δυσχέρειες στην ανταπόκριση του κράτους να καταβάλλει άμεσα και στο σύνολο τις εγκεκριμένες επιχορηγήσεις».

Κατόπιν αυτού, οι επενδυτές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ:

-Φοροαπαλλαγών αντί της επιχορήγηση που τους οφείλεται

-Αποπληρωμής σε επτά ετήσιες δόσεις εφόσον επιμένουν να λάβουν την χρωστούμενη επιχορήγηση.

Μάλιστα, από την αιτιολογική έκθεση προκύπτει ότι έχει προϋπολογισθεί ποσό 161,4 εκατ. ευρώ που αφορά φοροαπαλλαγές οι οποίες θα υποκαταστήσουν μέρος των επιχορηγήσεων για τα επενδυτικά σχέδια των δυο προηγούμενων νόμων.

Το σχέδιο νόμου για το νέο αναπτυξιακό περιλαμβάνει και τις νέες παρατάσεις για τα επενδυτικά σχέδια των προηγούμενων αναπτυξιακών που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται νέα προθεσμία ολοκλήρωσης η 31η Δεκεμβρίου 2016 για επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004, για τα οποία η καταληκτική προθεσμία έληξε στις 31/12/2015. Εάν μέχρι το τέλος του 2016 έχει υλοποιηθεί το 50%, χορηγείται νέα παράταση έως τις 30/6/2018.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης και για όσα επενδυτικά σχέδια είχαν προθεσμία ολοκλήρωσης την 31/12/2016. Επενδυτικά σχέδια του νόμου 3908/2011 παρατείνονται αναλόγως έως τις 30/6/2017 ή έως τις 31/12/2017.