ΠΕ Μεσσηνίας: Οι πληρωμές για την βιολογική γεωργία

Δανία και Αμερική στη κορυφή της παγκόσμιας βιολογικής γεωργίας
Η Δανία, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, χρησιμοποιεί την κατανάλωση και τη διαμόρφωση της ζήτησης ως βασικά εργαλεία παραγωγικής επέκτασης.

Εκδόθηκαν οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων και των απορριπτόμενων του έτους 2013 της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας (Καλαμάτα). Παράλληλα, έχουν σταλεί για ανάρτηση και στις έδρες των Δήμων της περιοχής ευθύνης της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από την Τρίτη 29-11-2016 έως την Δευτέρα 5-12-2016. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας στο Διοικητήριο Καλαμάτα.

Επισημαίνεται ότι ο φάκελος πληρωμής έχει διαβιβαστεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να πιστωθούν τα ποσά στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.