Αχαΐα: Οι πληρωμές για το 2ο έτος βιολογικής κτηνοτροφίας

Οι πληρωμές για το 2ο έτος βιολογικής κτηνοτροφίας
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Οι οριστικές καταστάσεις πληρωμών δικαιούχων και απορριπτόμενων, που προέκυψαν μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων για την βιολογική κτηνοτροφία, αναρτήθηκαν στους πίνακες ανακοινώσεων της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαΐας.

Ειδικότερα πρόκειται να πληρωθούν:

• 18 δικαιούχοι για σύνολο ενισχύσεων  47.484,09 ευρώ στη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» και

• 1 δικαιούχος για σύνολο ενισχύσεων 6.700,00 ευρώ στη δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, μόνο οι δικαιούχοι των οποίων τα ΑΦΜ ήταν δεσμευμένα και δεν πληρώθηκαν καθόλου στην πρώτη πληρωμή.

Η περίοδος υποβολής των ενστάσεων και πρωτοκόλλησης αυτών ορίζεται αποκλειστικά  έως και την Πέμπτη 6/10/2016. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Αχαΐας (Πανεπιστημίου 171) και θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων στην ορθότερη και αντικειμενικότερη εξέταση τους.

-Διαφήμιση-