Το ωίδιο απειλεί τις καλλιέργειες ντομάτας, αγγουριού, πεπονιού και καρπουζιού

Ευνοϊκές είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν για την ανάπτυξη και τη μετάδοση του ωίδιου στις καλλιέργειες της βιομηχανικής και υπαίθριας ντομάτας, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Τα συμπτώματα και στις δύο καλλιέργειες εμφανίζονται ως κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες διαμέτρου 10-15 mm στην πάνω επιφάνεια των φύλλων και στην κάτω επιφάνεια εμφανίζεται λεπτή λευκή μέχρι ανοιχτή καστανή εξάνθηση. Τα κονίδια του μύκητα είναι αερομεταφερόμενα και προκαλούν τη διασπορά της ασθένειας.

Το κέντρο συστήνει να γίνει καταπολέμηση του παθογόνου μύκητα (μόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του), με εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα σκευάσματα.

Το ωίδιο, όμως, συνεχίζει την εμφάνισή του στις υπαίθριες καλλιέργειες αγγουριού, με την εμφάνιση μικρών, λευκών κηλίδων στην άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων, στους μίσχους και στους βλαστούς, με χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις. Η καταπολέμηση, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, προβλέπει την αφαίρεση από τα φυτά των φύλλων με έντονη προσβολή από το παθογόνο και την καταστροφή τους και τον ψεκασμό των φυτών με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

Κίνδυνος επίσης υπάρχει και για τις καλλιέργειες υπαίθριων καρπουζιών και πεπονιών. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο το ωίδιο συνεχίζει την εμφάνισή του και στις δύο καλλιέργειες. Όσον αφορά την καλλιέργεια καρπουζιών συμπτώματα όπως μικρές κηλίδες με λευκή εξάνθηση εμφανίζονται στην άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων στους μίσχους και τους βλαστούς. Η προσβολή ξεκινάει από τα φύλλα της βάσης. Η καταπολέμηση του ωίδιου στην καρπουζιά πρέπει να γίνει μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής με επιτρεπόμενα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Στην καλλιέργεια των υπαίθριων πεπονιών εμφανίζονται πρώτα μικρές, κιτρινωπές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, ενώ στην κάτω εμφανίζεται λευκή εξάνθηση. Αργότερα, η εξάνθηση εμφανίζεται και στις δύο επιφάνειες του φύλλου. Η καταπολέμηση περιλαμβάνει τον ψεκασμό των φυτών με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Οι ψεκασμοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα (ελάχιστες κηλίδες) και επανάληψη του ψεκασμού μετά 8-10 ημέρες.