Τα Οινόφυτα ξανά στην επικαιρότητα

Την ικανοποίηση της τοπικής κοινωνίας της Βοιωτίας, και ειδικά των Οινοφύτων προκάλεσε η αναφορά του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ για το πρότζεκτ των Οινοφύτων ως πρότυπο για τα βιομηχανικά πάρκα της χώρας.

Όπως είναι γνωστό, τις τελευταίες δεκαετίες, και χωρίς να έχουν προβλεφθεί και κατασκευαστεί οι απαιτούμενες υποδομές, δημιουργήθηκαν σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα με το θέμα του Ασωπού. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα κατά την έκδοση των αδειών και ειδικά όταν πρόκειται να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες χρηματοδοτήσεις.

Επιπλέον, σημαντικό πρόβλημα δημιουργήθηκε αναφορικά με την ταυτότητα των αγροτικών προϊόντων που παράγονται σε αυτή την περιοχή. Η άμεση σύνδεσή τους με τη στρεβλή ανάπτυξη και την άναρχη διαχείριση διάφορων αποβλήτων κατά το παρελθόν, υποβάθμισαν την ποιότητα των προϊόντων.

Η αναγκαιότητα μιας οργανωμένης βιομηχανικής παραγωγής, η οποία θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη της και την προστασία του περιβάλλοντος, θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία της ντόπιας παραγωγής και παράλληλα θα δώσει προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα που παράγονται σε αυτόν τον τόπο.

Επιχειρηματικό Πάρκο

Με την ίδρυση της εταιρείας ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου Οινοφύτων, θα προχωρήσει η εξυγίανση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης και η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών, προκειμένου με μετατραπεί σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό πάρκο. Η συνολική έκταση του έργου θα ξεπερνά τα 11.000 στρέμματα και ο προϋπολογισμός έχει υπολογιστεί στα 85 εκατ. ευρώ. Αυτά θα προέλθουν από ιδία συμμετοχή των μετόχων, καθώς και των επιχειρήσεων που ήδη είναι εγκατεστημένες.

Σημαντική βαρύτητα δίνεται στη μονάδα κατασκευής αποβλήτων για την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. Συμπληρωματικές παρεμβάσεις θα γίνουν στην ύδρευση ακαθάρτων και όμβριων υδάτων οδικών δικτύων, φωτισμού και άλλα.

Τέλος, με τη συμβουλή του δημόσιου τομέα θα δοθούν λύσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα και θα διασφαλιστεί η δυνατότητα περαιτέρω νόμιμης ανάπτυξης των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων, καθώς και την προσέλευση νέων.