Όλα τα μέτρα που θα ενεργοποιήσει το ΥΠΑΑΤ έως και το 2022 – Ανοιχτό το ενδεχόμενο υπερδέσμευσης για τα επενδυτικά προγράμματα

Στα μέτρα που πρόκειται να ενεργοποιήσει κατά την τρέχουσα διετία 2021-2022, στο πλαίσιο του μεταβατικού ΠΑΑ 2014-2020, φαίνεται πως έχει καταλήξει το ΥΠΑΑΤ, μετά και τη δημοσίευση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Μάλιστα, στις προτεραιότητες που έχει θέσει, και ανάλογα πάντα με την ανταπόκριση του κόσμου, πηγή από την Πλατεία Βάθη σημειώνει στην «ΥΧ» πως δεν αποκλείεται ακόμη και να αξιοποιηθεί η δυνατότητα της υπερδέσμευσης κατά 10% τουλάχιστον για τα επενδυτικά προγράμματα. Οι αποφάσεις φαίνεται πως έχουν ληφθεί, καθώς η ηγεσία του υπουργείου ετοιμάζεται να στείλει επίσημο έγγραφο στην Κομισιόν, προκειμένου να λάβει το πράσινο φως για τον επικείμενο σχεδιασμό της.

Συγκεκριμένα, εκτός από τη νέα 3η πρόσκληση στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», ύψους άνω των 350 εκατ. ευρώ, το υπουργείο θα προκηρύξει και τέσσερις προσκλήσεις για τα Βιολογικά, αλλά μόνο στο πλαίσιο του Υπομέτρου 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους», ύψους 400 εκατ. ευρώ περίπου.

Όπως ήδη έχει αποκαλύψει η «ΥΧ», το ερχόμενο φθινόπωρο αναμένεται να προκηρυχθεί και νέα πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ περίπου.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Μεταβατικού Κανονισμού της ΚΑΠ, θα απορροφηθούν κονδύλια για την ένταξη των δικαιούχων στο Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας». Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ.

Νέες προσκλήσεις

Στον προγραμματισμό του υπουργείου, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της «ΥΧ», πρόκειται να ενεργοποιηθεί εκ νέου το Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (CLLD/LEADER), αλλά μόνο για τις δράσεις που αφορούν τη μεταποίηση, καθώς για τον τομέα του αγροτουρισμού θα προκηρυχθούν προσκλήσεις μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο προϋπολογισμός για το CLLD/LEADER – δράσεις μεταποίησης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 50 με 60 εκατ. ευρώ περίπου.

Σημαντική αναμένεται να είναι η πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ να ενεργοποιήσει προσκλήσεις για τα επενδυτικά προγράμματα ανάπτυξης των δασικών περιοχών. Πρόκειται για υπομέτρα τα οποία απαλείφθηκαν, προκειμένου να εξοικονομηθούν κονδύλια για άλλα μέτρα, κι ενώ τα αναμένουν πολλοί ενδιαφερόμενοι παραγωγοί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο προϋπολογισμός θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ για τις εν λόγω προσκλήσεις.

Τέλος, θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός αναφορικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς θα ενεργοποιηθεί και το εργαλείο για την παροχή μικροπιστώσεων. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μικροδάνεια έως το ποσό των 25.000 ευρώ σε παραγωγούς, με την παροχή εγγυήσεων προς τις τράπεζες μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δημοσιεύθηκε στην έντυπη έκδοση της «ΥΧ», την Παρασκευή 9 Απριλίου στο φύλλο 284