Όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες στην αλυσίδα παραγωγής της φράουλας

Τον τρόπο ψηφιοποίησης της αλυσίδας παραγωγής φράουλας παρουσιάζει το FreshFruitPortal, δίνοντας παραδείγματα εφαρμογής τεχνολογιών από τη φύτευση μέχρι τη συγκομιδή του προϊόντος. Πιο αναλυτικά, τεχνολογίες και νέες τεχνικές μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγή φράουλας, μειώνοντας τις εισροές και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα σε μια σειρά εργασιών εντός και εκτός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ποικιλίες

Ορισμένες σημαντικές πρόοδοι στον κλάδο της φράουλας προήλθαν από την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος νέων ποικιλιών. Έχουν αναπτυχθεί ποικιλίες που δεν επικεντρώνονται μόνο στην κάλυψη της ζήτησης των καταναλωτών για φρούτα πιο εύρωστα, ελκυστικά και γευστικά, αλλά και ποικιλίες που είναι πιο ανθεκτικές στις ασθένειες, μειώνοντας την εξάρτηση από χημικές εισροές.

Μια αξιοσημείωτη πρόσφατη παγκόσμια εξέλιξη ήταν η συνεργασία μεταξύ της ισραηλινής startup NRGene και της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αποκωδικοποίηση μιας κορυφαίας εμπορικής ποικιλίας φράουλας στην Ιαπωνία. Η Toyota έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη διάφορων ποικιλιών καλλιέργειας όλα αυτά τα χρόνια, σε συνεργασία με την NRGene, για να αυξήσει την απόδοση αναπαραγωγής και να αναπτύξει πιο παραγωγικές ποικιλίες φράουλας για την ιαπωνική αγορά.

Παραγωγή

Υπήρξε μία σταδιακή στροφή στη βιομηχανία το τελευταίο διάστημα, από τη συμβατική παραγωγή φράουλας, στην καλλιέργεια σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Αυτή η αλλαγή γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, λόγω της δυνατότητας του ελεγχόμενου περιβάλλοντος να μειώνει τις επιπτώσεις των ασθενειών που μεταδίδονται στο έδαφος, καθώς και να παρέχουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες, τα παράσιτα, τα ζιζάνια και διάφορες άλλες ασθένειες.

Συγκομιδή

Το αυξανόμενο κόστος και η διαθεσιμότητα εργατών καθιστούν την εργασία ένα από τα μεγαλύτερα γενικά έξοδα στην παραγωγή φράουλας και τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις αγροτικές επιχειρήσεις. Οι εργασιακές πιέσεις οδήγησαν σε αυξανόμενο ενδιαφέρον και ζήτηση για αυτοματοποιημένες τεχνολογίες που θα βοηθήσουν στη συγκομιδή. Εταιρείες όπως η AGROBOT, η Harvest CROO και η Octinion αναπτύσσουν μια σειρά αυτοματοποιημένων ρομποτικών συστημάτων για τη βιομηχανία φράουλας που λειτουργούν είτε αυτόνομα, είτε ημιαυτόνομα, για τη συγκομιδή των φρούτων.

Διάθεση προϊόντος

Οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφορούν μόνο την παραγωγή, αλλά και τη διάθεση του προϊόντος. Μια σειρά από πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν σε βελτιώσεις των μεθόδων υγιεινής και της διάρκειας ζωής της φράουλας. Για παράδειγμα, η συσκευασία των νωπών προϊόντων έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία 20 χρόνια, με μια ποικιλία διαφορετικών επιλογών που είναι τώρα διαθέσιμες στους αγρότες και τους συσκευαστές, για να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής και την εμπορευσιμότητα των προϊόντων.