Δείτε όλες τις λίστες με τα ονόματα των Νέων Αγροτών. Η ετοιμότητα των περιφερειών θα κρίνει πότε θα πληρωθούν

Η ετοιμότητα των περιφερειών κρίνει την πρώτη δόση των Νέων Αγροτών

Σε πέντε δόσεις η αύξηση εισφορών των αγροτών ως το 2022: Ολόκληρη η εγκύκλιος

Μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 ανά περιφέρεια, γεγονός που φέρνει πιο κοντά τους δικαιούχους στην ημερομηνία καταβολής του 70% της πρώτης δόσης του μέτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», η έναρξη των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δυνατή ακόμη και αρχές Αυγούστου, με την προϋπόθεση μετά το πέρας της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες να τρέξουν τη διαδικασία για την έγκαιρη αποστολή της τελικής λίστας με τους δικαιούχους.

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ξεκίνησε την Τετάρτη 5/7 από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, για να ακολουθήσουν την Πέμπτη 6/7 οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδος και Δυτικής Μακεδονίας.

Πιο αναλυτικά, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα 1.103 δικαιούχων και 24 εν δυνάμει δικαιούχων. Απορριπτόμενοι είναι 42 υποψήφιοι με μη επιλέξιμες αιτήσεις.

Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δικαιούχοι είναι 539 άτομα, οι εν δυνάμει δικαιούχοι ανέρχονται στους 7, ενώ έχουν απορριφθεί 8 υποψήφιοι.

Σημειώνεται ότι στις εν λόγω περιφέρειες δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων. 

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ο πίνακας περιλαμβάνει 1.230 δικαιούχους. Στον πίνακα με τους εν δυνάµει δικαιούχους αναγράφονται 112 δικαιούχοι. Οι επιλαχόντες αφορούν τις αιτήσεις που είναι επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις και φτάνουν τους 480, ενώ οι απορριπτόμενοι είναι 57 στον αριθμό.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο πίνακας περιλαμβάνει 1.210 δικαιούχους, και 43 εν δυνάμει δικαιούχους, για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Παράλληλα, αναρτήθηκε ο πίνακας με τους 428 επιλαχόντες, ενώ οι απορριπτόμενοι ανέρχονται στους 140.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι πίνακες περιλαμβάνουν 527 δικαιούχους, 84 εν δυνάμει δικαιούχους, 359 επιλαχόντες και 28 απορριπτόμενους.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΠΣΚΕ.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, κατά των πινάκων αξιολόγησης, ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ, εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ανάρτησης των πινάκων. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να προσβάλλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης µε τα οποία διαφωνεί (επιλεξιµότητα, βαθμολογία, ποσό ενίσχυσης).

Τα δικαιολογητικά

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους τα επιπλέον δικαιολογητικά, σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης. Αυτά, κατά περίπτωση, αφορούν:

  • Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.
  • Την αναστολή του επιδόματος ανεργίας.
  • Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε του έτους 2016 ως μισθωμένα, και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια.

Δείτε αναλυτικά όλους τους συγκεντρωτικούς πίνακες όπως αναρτήθηκαν στον ιστότοπο metro121.gr

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Κεντρική Μακεδονία

Δυτική Μακεδονία

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Ηπείρου

Ιονίων Νήσων

Δυτική Ελλάδα

Πελοπόννησος

Αττική

Νοτίου Αιγαίου

Βορείου Αιγαίου

Κρήτη