«Η Ολλανδία ζητά να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό», δήλωσαν ο υπουργός Υποδομών, Mark Habers, και η υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Αναπτυξιακής Συνεργασίας της χώρας, Liesje Schreinemacher, κατά τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Νερό στη Νέα Υόρκη, όπου υποσχέθηκαν οικονομική στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από την Ολλανδία και το Τατζικιστάν, είχε ως στόχο να παράσχει μια πλατφόρμα συζήτησης θεμάτων για το νερό. Αρκετές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Ιταλίας, παλεύουν σήμερα με την έλλειψη νερού και αναζητούν τρόπους για τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίησή του.

Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση της «Ατζέντας δράσης για το νερό», η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 669 δεσμεύσεις για έργα προς ορθότερη διαχείριση του νερού. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν, η Ολλανδία υποσχέθηκε να χρηματοδοτήσει τη νέα πρωτοβουλία «Το νερό στο επίκεντρο της δράσης για το κλίμα» με 50 εκατ. ευρώ.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση ολέθριων καταστάσεων και τον μετριασμό του κινδύνου τέτοιων κρίσεων που σχετίζονται με το νερό σε ευάλωτες κοινότητες στην Αιθιοπία, στο Σουδάν, στο Νότιο Σουδάν και στην Ουγκάντα. Η χώρα ανακοίνωσε επίσης μια νέα πρωτοβουλία με την ονομασία International Panel for Deltas and Coastal Areas (IPDC), η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων σε θέματα που σχετίζονται με το νερό μεταξύ των χωρών.