ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 1ου ΕΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο.Ε.Φ.

Δεκατρείς ελληνικές Οργανώσεις Παραγωγών, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων τους προγραμμάτων εργασίας για την τριετία 2018-2021, προχώρησαν στη σύναψη συνεργασίας με την εταιρεία AGRON Α.Ε. για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων των προγραμμάτων αυτών.

Ειδικά όσον αφορά τις δράσεις E.i και E.ii, το πρώτο έτος υλοποίησης των προγραμμάτων εργασίας ολοκληρώθηκε με την επιτυχή πιστοποίηση, του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, που αναπτύχθηκε, εγκαταστάθηκε και υποστηρίχθηκε από την ανάδοχο εταιρεία, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22005:2007 και ISO 22000:2005.

Άξιο αναφοράς είναι ότι οι προαναφερθείσες δράσεις υλοποιούνται σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία, με την εγκεκριμένη Οργάνωση Παραγωγών της Ιταλίας, ITALIA OLIVICOLA, η οποία υλοποιεί αντίστοιχο πρόγραμμα εργασίας στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14. Συνεργασίες όπως αυτή, είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1308/2013, καθώς η ίδια η Ένωση έχει αναγνωρίσει τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειριών.

Η ελληνοϊταλική αυτή συνεργασία προβλήθηκε μέσω των κατωτέρω ενεργειών διάχυσης:

 • Με συμμετοχή στις εκδηλώσεις του GAMBERO ROSSO, στη Γερμανία – Μόναχο στις 21/1/2019 και Βερολίνο στις 23/1/2019, στη Σουηδία – Στοκχόλμη στις 28/1/2019 και στη Δανία – Κοπεγχάγη στις 30/1/2019.
 • Με διαμόρφωση ενός ενιαίου πληροφοριακού υλικού το οποίο διανεμήθηκε στις ανωτέρω εκδηλώσεις.
 • Με πραγματοποίηση τριών σεμιναρίων οργανοληπτικής αξιολόγησης από στέλεχος της ITALIA OLIVICOLA, στη διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκαν οι πιο γνωστές ποικιλίες ελαιολάδου της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό:

Συμμετέχουσες Οργανώσεις Παραγωγών:

 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ – www.amariano.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – www.emparos.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ – www.thrapsano.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ – www.messara.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – www.kato-asites.oliveoil-po.com
 • ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΑBΩΝ – www.koynavoi.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΡΥΩΝ – www.krya.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ – www.pigi.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΑΙΣΣΟΥ – www.nea-praissos.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ – www.sfakia.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – www.chania.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ – www.chrysopigi.oliveoil-po.com
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΜΕΖΙΟΥ – www.chamezi.oliveoil-po.com

Περισσότερες πληροφορίες:
AGRON A.E. – Γεωπονικές Υπηρεσίες
Σφακτηρίας 11, 18545 Πειραιάς
W: www.agron.gr   E: [email protected]   Τ: 2162002420

«Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, Δράσεις E.i και E.ii του εγκεκριμένου προγράμματος με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων»