Ολοκλήρωση του έργου LIFE GAIA Sense: Μείωση κόστους άρδευσης, λίπανσης και ενέργειας σε 9 καλλιέργειες

Μία ευρεία συζήτηση για την ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα, τα οφέλη της ευφυούς γεωργίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11/5 με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου LIFE GAIA Sense. Στη διαδικτυακή εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με την υποστήριξη της Farm Europe, συμμετείχαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και στελέχη ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων. Η εκδήλωση ήταν μία ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων σε σχέση με την κορυφαία πρόκληση και ευκαιρία της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης για την ευρωπαϊκή και ελληνική γεωργία, καθώς και παρουσίασης των πρακτικών αποτελεσμάτων του έργου.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία επεσήμαναν το γεγονός ότι οι προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής απαιτούν λύσεις όπως η ευφυής γεωργία και η ψηφιοποίηση αλλά και φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές όπως η βιολογική γεωργία με σκοπό τη μετάβαση σε μία βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία προς όφελος των αγροτών και του περιβάλλοντος.  

Τα στελέχη των οργανώσεων COPA-COGECA και Farm EUROPE τόνισαν ότι όλοι οι αγρότες της Ευρώπης θα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία της ψηφιοποίησης καθώς και στα δεδομένα που συλλέγονται, ενώ η ΚΑΠ είναι η κύρια πολιτική που θα στηρίξει τους αγρότες.

Στην εφαρμογή του έργου καθώς και στη μείωση του κόστους άρδευσης, λίπανσης, ενέργειας και διαχείρισης των 9 καλλιεργειών στις οποίες εφαρμόστηκαν οι τεχνολογίες στο πλαίσιο του έργου αναφέρθηκε ο Βασίλης Πυργιώτης, Συντονιστής του Έργου Life GAIA Sense και Επικεφαλής συγχρηματοδοτούμενων έργων στη NEUROPUBLIC.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Paolo De Castro, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διευθύντριας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Έλλη Τσιφόρου.

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ, από την εκδήλωση, την Παρασκευή 13/5 στην «Ύπαιθρο Χώρα» που κυκλοφορεί στα περίπτερα.