Ολοκληρώθηκαν οι πιστώσεις για Συνδεδεμένες, Οικολογικά Σχήματα και Ειδική Βάμβακος

✱ Έρχονται διορθώσεις και συμπληρωματικές πληρωμές ✱ Πιστώθηκαν 785,3 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Εντός χρονοδιαγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές της Μεγάλης Εβδομάδας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια περίπου, επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο όλων των δεδομένων της πληρωμής, γεγονός που διασφάλισε και την πλήρη διαφάνεια της διαδικασίας.

Τι πληρώθηκε

Το συνολικό ποσό πληρωμής ανήλθε σε 785.339.750,21 ευρώ και αφορά 422.435 μοναδικά ΑΦΜ δικαιούχων παραγωγών. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν, όπως είχε προαναγγείλει η «ΥΧ», σταδιακά Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη, και αφορούσαν: Υπόλοιπα Βασικής, Αναδιανεμητικής και Ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας για το έτος 2023, ποσά πληρωμής σε 6.815 ΑΦΜ που αποδεσμεύτηκαν για το έτος 2023 μετά από έλεγχο (πολλά παρέμεναν δεσμευμένα για περισσότερα από τρία έτη), Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος και, για πρώτη φορά, τα Οικολογικά Σχήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις μαζί με την Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος καταβλήθηκαν συνολικά 362 εκατ. ευρώ περίπου. Πιο αναλυτικά, για την Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος καταβλήθηκαν περίπου 163,7 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 38.000 δικαιούχους. Όσον αφορά τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα, καταβλήθηκαν για την καλλιέργεια:

✱ Ρυζιού, 7,3 εκατ. ευρώ περίπου σε περίπου 3.400 δικαιούχους.

✱ Σκληρού σίτου, 15,8 εκατ. ευρώ σε περίπου 34.400 δικαιούχους.

✱ Βιομηχανικής ντομάτας, περίπου 1,9 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 900 δικαιούχους.

✱ Βρώσιμων οσπρίων, 4,4 εκατ. ευρώ περίπου σε πάνω από 7.500 δικαιούχους.

✱ Πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, 10,4 εκατ. ευρώ περίπου σε πάνω από 10.000 δικαιούχους.

✱ Σπόρων σποράς, 2,5 εκατ. ευρώ σε 1.500 περίπου δικαιούχους.

✱ Κορινθιακής Σταφίδας, 2,2 εκατ. ευρώ περίπου σε σχεδόν 3.800 δικαιούχους.

✱ Μήλων, 290.000 ευρώ περίπου σε σχεδόν 950 δικαιούχους.

✱ Πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, 12,4 εκατ. ευρώ περίπου σε σχεδόν 35.000 δικαιούχους.

✱ Μαλακού σίτου, 5,6 εκατ. ευρώ περίπου σε σχεδόν 5.900 δικαιούχους.

✱ Κριθαριού, 8 εκατ. ευρώ περίπου σε σχεδόν 6.500 δικαιούχους.

✱ Αραβοσίτου, 25,5 εκατ. ευρώ περίπου, σε πάνω από 20.000 δικαιούχους.

✱ Πορτοκάλι χυμοποίησης, 1,7 εκατ. ευρώ, σε περίπου 5.000 δικαιούχους.

Επίσης, καταβλήθηκαν στους τομείς:

✱ Αιγοπρόβειου κρέατος, 56,5 εκατ. ευρώ περίπου σε σχεδόν 38.800 δικαιούχους.

✱ Βόειου κρέατος (Μέτρο Α), 27,8 εκατ. ευρώ περίπου σε σχεδόν 7.200 δικαιούχους.

✱ Βόειου κρέατος (Μέτρο Β), 965.000 ευρώ περίπου σε σχεδόν 370 δικαιούχους.

✱ Βόειου κρέατος (Μέτρο Γ), 15 εκατ. ευρώ περίπου σε σχεδόν 2.300 δικαιούχους.

Αντιδράσεις

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι παραγωγοί που διαμαρτυρήθηκαν για τα μειωμένα ποσά που έλαβαν, καθώς η τιμή ενίσχυσης σε κάποιες Συνδεδεμένες Ενισχύσεις καθορίστηκε από το ΥΠΑΑΤ σε χαμηλότερα επίπεδα από τα προσδοκώμενα, όπως συνέβη και με τα Οικολογικά Σχήματα, ενώ λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της νέας ΚΑΠ θα ακολουθήσουν διορθωτικές ενέργειες και, κατά συνέπεια, συμπληρωματικές πληρωμές, όπου απαιτείται.

Δεν είναι τυχαία, εξάλλου, η προσπάθεια του υπουργείου να προλάβει ήδη από τη Μεγάλη Δευτέρα τις αντιδράσεις, όταν με ανακοίνωσή του έσπευσε να δικαιολογήσει το αποτέλεσμα, παραδεχόμενο ουσιαστικά τα σφάλματα που έγιναν και εξηγώντας, μεταξύ άλλων, ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ειδικά, δε, για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, δεσμεύεται ότι «στο πλαίσιο της εξυγίανσης του Οργανισμού και της ορθής και διαφανούς λειτουργίας του με στόχο την πιο δίκαιη καταβολή ενισχύσεων», ζητήματα που προέκυψαν θα επανεξετασθούν άμεσα.

Διορθώσεις για Οικολογικά Σχήματα

Όπως σημειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι νέες συνθήκες, που απορρέουν από τη νέα ΚΑΠ και προϋποθέτουν νέες διοικητικές πρωτοβουλίες και πρόσθετες ενέργειες, για να ενεργοποιηθούν οι ενισχύσεις των Οικολογικών Σχημάτων, «δημιούργησαν επιπρόσθετο διοικητικό βάρος και χρονική πίεση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στους ίδιους τους παραγωγούς». Για τους λόγους αυτούς, ο Οργανισμός δεσμεύεται ότι «θα δοθεί η δυνατότητα ώστε να πραγματοποιηθούν διορθώσεις για τυχόν αστοχίες και προβλήματα που ενδεχομένως εντοπιστούν».

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Όσον αφορά τις Συνδεδεμένες για τις καλλιέργειες βρώσιμων οσπρίων, κτηνοτροφικών ψυχανθών, αραβόσιτου, μήλων, σανοδοτικών ψυχανθών, σπόρων σποράς και με δεδομένο τη μη εμπρόθεσμη καταχώριση στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα καταχώρισης των ποσοτήτων, ο Οργανισμός διαβεβαιώνει τους δικαιούχους «ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, θα δοθεί η δυνατότητα σε φορείς και παραγωγούς τις επόμενες ημέρες να προβούν σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες και καταχωρίσεις, προκειμένου ο Οργανισμός να πραγματοποιήσει συμπληρωματικές πληρωμές για τους δικαιούχους».

Ειδικά, δε, για τη Συνδεδεμένη που αφορά την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά «και καθώς δεν υπάρχουν πορίσματα ΕΛΓΑ, οι περιπτώσεις που είχαν πληγεί λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων θα αντιμετωπιστούν με αιτήματα ανωτέρας βίας στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού, για να συμπεριληφθούν σε επόμενη συμπληρωματική πληρωμή».