Ο Όμιλος Haifa εντάσσεται στην Πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, UN 17 Sustainable Development Goals (SDGs)

-Διαφήμιση-

Ο Όμιλος Haifa στις 14 Φεβρουαρίου 2019 προσχώρησε επίσημα στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών υιοθετώντας τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG). Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών είναι η πιο ισχυρή πρωτοβουλία στον κόσμο για την ενθάρρυνση της υπεύθυνης και βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης.

Κατά την προσχώρηση, ο όμιλος δεσμεύεται να ακολουθήσει δεκαεπτά κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία SDG στοχεύει στη στρατηγική εδραίωση της βιωσιμότητας σε όλο το εταιρικό σύνολο αξιών.

Η εφαρμογή της παγκόσμιας συμφωνίας SDG στην πολυεθνική δραστηριότητα του Ομίλου Haifa είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, οπότε η κατευθυντήρια γραμμή του Παγκόσμιου Συμφώνου απεικονίζει τη διαδρομή για συνεχή βελτίωση.

Η ένταξη στην πρωτοβουλία αυτή αποτελεί φυσικό βήμα για εμάς, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή μας για την ευημερία της ανθρωπότητας και της φύσης, από κάθε άποψη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της Haifa Motti Levin, δηλώνει: “Είμαστε περήφανοι και ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτό το παγκόσμιο κίνημα των εταιρειών που προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε τον κόσμο που θέλουμε για εμάς και για τις μελλοντικές γενιές.

Ως πολυεθνική εταιρία που πρωτοστατεί στο μέλλον της παγκόσμιας γεωργίας, η βιωσιμότητα είναι στο DNA μας. Η Haifa προσφέρει λύσεις αιχμής, υψηλής απόδοσης φυτικής διατροφής, διατηρώντας παράλληλα την αειφορία ως πρωταρχική αξία στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας παγκοσμίως.

Βλέπουμε σαφώς ότι από την ίδρυσή της πριν από πέντε δεκαετίες, το όραμα και η στρατηγική του Ομίλου Haifa συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με το σημερινό Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Ως εκ τούτου, η ένταξη στην πρωτοβουλία αυτή αποτελεί φυσικό βήμα για εμάς, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή μας για την ευημερία της ανθρωπότητας και της φύσης, από κάθε άποψη”.

-Διαφήμιση-