ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελλιπές το προσωπικό στον Οργανισμό Πληρωμών

Μεγάλος ο φόρτος εργασίας για την πλήρη ανταπόκριση στα ευρωπαϊκά πρότυπα

opekepe
-Διαφήμιση-
gaia-sense
Με ελλιπές προσωπικό λειτουργούν οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Οργανισμού, που έλαβε και τη σχετική έγκριση από το ΥΠΑΑΤ, «διαπιστώνεται έλλειμμα 201 στελεχών, προκειμένου ο ΟΠΕΚΕΠΕ να εκτελεί με επιτυχία το αντικείμενο εργασιών του, το οποίο είναι η χρηστή διαχείριση των 2,8 δισ. ευρώ ετησίως από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία».

Ειδικότερα, αν και απαιτούνται 796 στελέχη για την εκτέλεση των υποχρεωτικών εργασιών του Οργανισμού, τις υπηρεσίες του στελεχώνουν 595 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων. Κι αυτό γιατί ενώ το τακτικό προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σήμερα ανέρχεται σε 608 (περιλαμβάνονται 3 δικηγόροι με έμμισθη εντολή) υπαλλήλους, οι 22 υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες, εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, στον Οργανισμό υπηρετούν εννέα υπάλληλοι με απόσπαση από υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Περιφέρεια

Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως πληθώρα περιφερειακών οργανικών μονάδων είναι υποστελεχωμένες, γεγονός που εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία τους. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «η έλλειψη αυτή είναι ιδιαίτερα πιεστική στις περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού, οι οποίες και αναλαμβάνουν τον φόρτο των επιτόπιων ελέγχων και μεγάλου μέρους της εκ του σύνεγγυς εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων. Αυτό το έλλειμμα βασίζεται στις απαιτήσεις φόρτου εργασίας που έχουν οι δραστηριότητες και, ως εκ τούτου, απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων ή η απόσπαση υπαλλήλων».

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Για τον λόγο αυτόν, και στο πλαίσιο ένταξης του Οργανισμού στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πριν από τις 2 Αυγούστου είχε αιτηθεί την πρόσληψη 20 υπαλλήλων, διάφορων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας. Υπέβαλε δε αίτημα για την απόσπαση 145 υπαλλήλων μέσω του Εθνικού Συστήματος Κινητικότητας, εκ των οποίων 24 υπάλληλοι για την Κεντρική Υπηρεσία και 121 υπάλληλοι για τις περιφερειακές μονάδες του Οργανισμού.

Εξάλλου, την ανάγκη να ενισχυθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ με ανθρώπινο δυναμικό είχε επισημάνει, μεταξύ άλλων, και στην έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την επίσκεψη κλιμακίου της στην Ελλάδα.

Προσλήψεις

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι αυτή την περίοδο «τρέχει» προκήρυξη για την πρόσληψη 50 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για την επικαιροποίηση – ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία στην Κεντρική Υπηρεσία και στις περιφερειακές διευθύνσεις Μακεδονίας – Θράκης, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, και Κρήτης, και στην περιφερειακή μονάδα ΑΜ-Θ. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018.

 

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα