Οργανώσεις πολιτών ζητούν στόχους εκπομπών στη νέα στρατηγική τροφίμων

Η στρατηγική της ΕΕ «από το αγρόκτημα στο τραπέζι (F2F)» στοχεύει στην επίτευξη βιώσιμων συστημάτων διατροφής

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Η νέα στρατηγική θα αντιμετωπίσει μόνο τις προκλήσεις της βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει ο τομέας των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά φιλόδοξων στόχων, μεταξύ των οποίων και έναν για τη μείωση των εκπομπών στη γεωργία, προειδοποίησαν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Τριάντα μία οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έγραψαν ανοιχτή επιστολή στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος είναι αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, απαιτώντας «σαφείς και φιλόδοξους στόχους» στη νέα στρατηγική της ΕΕ.

Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στην οικοδόμηση ενός πιο οικολογικού συστήματος διατροφής και στην τόνωση μιας πιο βιώσιμης κατανάλωσης, αλλά οι οργανώσεις δήλωσαν ότι στερείται εστίασης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Στην επιστολή τους, οι οργανώσεις ζήτησαν την ύπαρξη στόχων μείωσης των αερίων θερμοκηπίου για τη γεωργία, με έμφαση στις εκπομπές μεθανίου που παράγονται από την κτηνοτροφία. Ο γεωργικός τομέας της ΕΕ αντιπροσωπεύει επί του παρόντος περίπου το 10% των συνολικών εκπομπών της Ένωσης, με σχεδόν το ήμισυ εξ αυτών να προέρχονται από την κτηνοτροφία.

Στη συνέχεια της επιστολής αναφέρουν ότι οι στόχοι των εκπομπών πρέπει να συνδέονται με την αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα από το έδαφος και πρέπει να μειωθούν τα συνολικά αέρια θερμοκηπίου που προέρχονται από τον τομέα. Επίσης, επιθυμούν να μειωθούν τα συνθετικά φυτοφάρμακα κατά 80% μέχρι το 2030, να προωθηθεί μια πλούσια σε λαχανικά δίαιτα και να επιτευχθεί η ουδετερότητα της υποβάθμισης των εδαφών έως το 2030, καθώς και να αντιμετωπιστούν τα απόβλητα τροφίμων και να βελτιωθούν τα πρότυπα ευημερίας των ζώων.

Η άποψη της Επιτροπής

Η νέα αρμόδια επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την επίτευξη της στρατηγικής του F2F, δήλωσε σε διάσκεψη στις 13 Νοεμβρίου ότι «ισχυροί κανόνες και έλεγχοι» χρειάζονται στην ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της νέας βιώσιμης πολιτικής για τα τρόφιμα. Προηγουμένως, είχε δηλώσει ότι η στρατηγική θα επικεντρωθεί στη μείωση των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων και της αντιμικροβιακής αγωγής, αλλά οι στόχοι θα καθοριστούν μόνο για τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων.

Ο Camille Perrin, ανώτερος υπεύθυνος πολιτικής για τα τρόφιμα, της ευρωπαϊκής οργάνωσης καταναλωτών, δήλωσε ότι η στρατηγική F2F στερείται συγκεκριμένων στόχων και σημείων δράσης για την ενσωμάτωση της βιώσιμης διατροφής.

Οι οργανώσεις πολιτών ανησυχούν ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Πράξη δεν αντικατοπτρίζει τις «επείγουσες, συστημικές αλλαγές που απαιτούνται στο σύστημα τροφίμων» και την επέκρινε, διότι δεν ευθυγράμμισε την ΚΑΠ με τους στόχους της στρατηγικής F2F. Μία από τις οργανώσεις δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πρέπει να επανασχεδιαστεί για να μπορέσει η γεωργία της ΕΕ να ανταποκριθεί στους στόχους της στρατηγικής F2F και της Πράσινης Συμφωνίας.

Μιλώντας για το πώς η γεωργία της ΕΕ θα συμπληρώσει την Πράσινη Συμφωνία και τη Στρατηγική F2F, ο Πολωνός επίτροπος για τη Γεωργία, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, δήλωσε ότι θα υποβάλει σχέδιο δράσης για την περαιτέρω ανάπτυξη του οργανικού τομέα.