Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη καταβολή κρατικών ενισχύσεων στους αγρότες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ των ΥΠΑΑΤ και ΥΠΟΙΚ, με τους όρους, τις προϋποθέσεις καθώς και τη διαδικασία έγκρισης της καταβολής κρατικών οικονομικών ενισχύσεων σε αγρότες.

Αντικείμενο του Κανονισμού είναι να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών στη φυτική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων και των αποθηκευμένων προϊόντων) και στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του παγίου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις
στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ οποιοδήποτε κλιματικό φαινόμενο καλύπτεται από τη
συνήθη πρακτική της ασφαλιστικής αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α.) δεν μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.

Επιπρόσθετα, η απώλεια φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου που καλύπτεται κατά τη συνήθη πρακτική της ασφαλιστικής αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.) δεν μπορεί να ενταχθεί στο παρόν πλαίσιο.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ