Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθυστερεί την αλλαγή του νόμου για τα φυτοφάρμακα

Η πρόεδρος της Κομισιόν παρακάμπτει την επίτροπο Υγείας, Στ. Κυριακίδου

Τον Μάιο, αντί για τον Μάρτιο –όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί–, αναμένεται η έγκριση της αναθεώρησης της ευρωπαϊκής οδηγίας για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με προσχέδιο του προγράμματος εργασίας της Κομισιόν για το 2022.

Η ημερομηνία της αναθεώρησης φέρεται να μετετέθη για τον Μάιο από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χωρίς να συζητηθεί με την ομάδα της επιτρόπου Υγείας, Στέλλας Κυριακίδου.

Η δημοσίευση του Οδικού Χάρτη και η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης προβλέπεται πριν από τον Νοέμβριο του 2021.

Ανάμεσα στις υπόλοιπες προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας της Κομισιόν, που αναλύονται λεπτομερώς στο προσχέδιο που κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα, περιλαμβάνεται η δημοσίευση του κανονιστικού πλαισίου για την «πιστοποίηση της απομάκρυνσης άνθρακα» το τρίτο τρίμηνο του 2022. Ο Οδικός Χάρτης θα δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2021 και η δημόσια διαβούλευση θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι απώτερος στόχος της επικαιροποιημένης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίμα είναι να προωθήσει τη γεωργία άνθρακα, δηλαδή την αποθήκευση άνθρακα σε ευρωπαϊκές εκμεταλλεύσεις και δάση. Σε αυτή την κατεύθυνση, το κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση της απομάκρυνσης άνθρακα αναμένεται να είναι βασισμένο σε ισχυρά και διαφανή κριτήρια για την παρακολούθηση και την επαλήθευση της γνησιότητας των ενεργειών αφαίρεσης άνθρακα.

«Όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι πολύ απαιτητικοί όσον αφορά έναν τέτοιο μηχανισμό πιστοποίησης», ενώ ο «ιδιωτικός τομέας τον βλέπει ως επιχειρηματική ευκαιρία» και η κοινωνία των πολιτών θέλει «να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την περιβαλλοντική ακεραιότητα των απομακρύνσεων του άνθρακα», αναφέρουν οι αξιωματούχοι της Κομισιόν.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να καταθέσει αναθεώρηση της κοινοτικής νομοθεσίας για την εμπορία σπόρων και άλλων νομοθεσιών για το φυτικό και δασικό αναπαραγωγικό υλικό τον Δεκέμβριο του 2022. Η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης και δημοσίευσης του Οδικού Χάρτη προβλέπεται πριν από τον Νοέμβριο του 2021.

Το νομοθετικό κείμενο, το οποίο αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των κανόνων με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F), «θα απλοποιήσει τις διαδικασίες και θα μειώσει τα βάρη για τις αρμόδιες αρχές και τη βιομηχανία φυτικών αναπαραγωγικών υλικών της ΕΕ», τονίζουν οι αξιωματούχοι του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ.

Ένας αναθεωρημένος κατάλογος ρύπων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων καταρτίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2022. Υπό το «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους», η αναθεώρηση αναμένεται να αφαιρέσει ορισμένες ουσίες από την τρέχουσα λίστα των 45 ουσιών και να προσθέσει άλλες. Η δημοσίευση του Οδικού Χάρτη και η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης προβλέπονται πριν από τον Νοέμβριο του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν προστίθεται μια ουσία στον κατάλογο, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να μειώσουν ή να καταργήσουν σταδιακά τις εκπομπές αυτής της ουσίας στο νερό. Επίσης, κάτω από τη σκέπη του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τη «Μηδενική ρύπανση», αναφέρεται η αναθεώρηση του κανονισμού για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP), που θα εγκριθεί τον Μάιο του 2022, με τη δημοσίευση του Οδικού Χάρτη και την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης να αναμένεται πριν από τον Νοέμβριο του 2021.

Οι αξιωματούχοι της Κομισιόν αναφέρουν ότι η πρωτοβουλία είναι «πιθανό να βελτιώσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς χημικών προϊόντων» και θα απαιτήσει την εκ νέου επισήμανση ορισμένων προϊόντων.

Η υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση της απελευθέρωσης μικροπλαστικών στο περιβάλλον –από κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τριβή ελαστικών και παραγωγή πλαστικών σφαιριδίων– είναι προγραμματισμένη για το τρίτο τρίμηνο του 2022, ενώ το πλαίσιο πολιτικής για τα βιολογικά, βιοδιασπώμενα και λιπασματοποιήσιμα πλαστικά τον Απρίλιο του 2022.