«Όχι» στην εγκατάσταση νέων ιχθυοκλωβών στη Δεσφίνα

Την αντίθεσή τους στην άναρχη τοποθέτηση ιχθυοκλωβών στην περιοχή της Δεσφίνας εκφράζουν οι κάτοικοί της. Με ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, κρίνουν αρνητική την αίτηση εγκατάστασης των μονάδων πάχυνσης ψαριών στην περιοχή «Όρμος Βερεσές».

Όπως επισημαίνουν, μία τέτοια εξέλιξη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο οικοσύστημα της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους εμπλεκόμενους φορείς. Παράλληλα, υποστηρίζουν την αυστηρή αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας των ήδη εγκατεστημένων μονάδων στην περιοχή, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα.

Η περιοχή αυτή του Κορινθιακού Κόλπου δείχνει να είναι περιβαλλοντικά επιβαρυμένη και απαιτεί συνεργασίες, ώστε να προληφθούν οι δυσάρεστες εξελίξεις όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά πολύ περισσότερο για τους ντόπιους κατοίκους, τους επισκέπτες, αλλά και τους επαγγελματίες της περιοχής.