Μεγάλη ανταπόκριση στις προσκλήσεις του ΠΑΑ, οι καθυστερήσεις δεν πτούν τους Έλληνες παραγωγούς
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Αυξημένο καταγράφεται το ενδιαφέρον των παραγωγών προκειμένου να ενταχθούν στα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, όπως προκύπτει και από την ροή των αιτήσεων που υποβάλλονται μέχρι στιγμής στο ηλεκτρονικό Σύστημα. Με τις καθυστερήσεις στην προκήρυξη των πρόσφατων Μέτρων, να έχουν ακολουθήσει διαδοχικές παρατάσεις, και σε άλλες περιπτώσεις, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης που αποτελούν και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, σημαντικές τροποποποιήσεις, φαίνεται πως η εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στη χώρα απαιτεί, μεταξύ άλλων, και μεγάλη υπομονή.

Νιτρορύπανση: Από τις 16.077 αιτήσεις, εντάσσονται 4.190 δικαιούχοι

Μόνο για την Δράση 10.1.04 «Mείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» υποβλήθηκαν συνολικά 16.077 αιτήσεις στήριξης, συνολικής έκτασης 194.707,28 εκταρίων και συνολικού μέγιστου αιτούμενου ποσού 583.135.469,04 ευρώ, ο οποίος υπερέβαινε κατά πολύ τον προϋπολογισμό της προκήρυξης. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, ενεργοποιήθηκαν κριτήρια επιλογής που συνδέονται με την περιβαλλοντική στόχευση της δράσης, τα οποία βασίζονται σε εγκεκριμένες στο ΠΑΑ αρχές κριτηρίων επιλογής (χημική κατάσταση υδατικών συστημάτων και περιοχές Natura).

-Διαφήμιση-

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η κατάταξη προέκυψε ότι οι εν δυνάμει δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.758 παραγωγούς που συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση των 16 μορίων, με συνολική αιτούμενη έκταση 666.600 στρ. και συνολικό μέγιστο αιτούμενο ποσό 199,98 εκατ. ευρώ.

Το ΥπΑΑΤ έχοντας εξασφαλίσει υπερδέσμευση ύψους 130% θα προχωρήσει σε αύξηση του  προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ο οποίος θα ανέλθει περίπου στα 260 εκατ. ευρώ. Με βάση το παραπάνω ποσό αναμένεται να ενταχθούν περίπου 4.190 δικαιούχοι με συνολική έκταση 857.500 περίπου στρ. που συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω των 12,2 μορίων (κατ’ εκτίμηση).

Βιολογική Κτηνοτροφία: Ξεκινάει ο διοικητικός έλεγχος 14.000 περίπου αιτήσεων

Περισσότερες από 14.000 είναι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, η οποία έκλεισε τα μεσάνυχτα της περασμένης Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ» ο αριθμός των αιτήσεων είχε υπερβεί το όριο των 14.000 αιτήσεων ήδη από την Δευτέρα 23 Απριλίου, μετά και τη νέα ολιγοήμερη παράταση που έδωσε το ΥΠΑΑΤ.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Μέτρου, με τη διοικητική υποστήριξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα προβεί μηχανογραφικά σε διοικητικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων στήριξης, ο οποίος περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων (Ολοκληρωμένο Σύστημα, Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ), Ηλεκτρονικό Μητρώο Βιοκαλλιεργητών (ΗΒΔ) κλπ.).

Με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ (40 εκατ. ευρώ για τη Δράση 11.1.2 και 160 εκατ. ευρώ για την Δράση 11.2.2), ο προϋπολογισμός έχει κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, με τα μεγαλύτερα ποσά να κατευθύνονται σε ορεινές και κτηνοτροφικές περιοχές. 

Νέοι Αγρότες: Με ορίζοντα την απορρόφηση των επιλαχόντων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «ΥΧ» εκτιμάται ότι οι αιτήσεις που έχουν υποβάλει νέοι γεωργοί στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Αττικής – στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης – ανέρχονται σε 2.200 περίπου.

Υπενθυμίζεται ότι η 2η πρόσκληση εφαρμόζεται στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την πρώτη Πρόσκληση προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης. Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση, το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων στήριξης της 2ης πρόσκλησης καθορίστηκε ως εξής:

Ως περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής αιτήσεων στήριξης, ορίζεται η περίοδος από 15 Μαρτίου έως και 3 Μαΐου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι 20 Απριλίου, ενώ η υποβολή των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται έως τις 17 Μαΐου στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 26.667.500 ευρώ.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το ΥΠΑΑΤ με τροποποίηση του ΠΑΑ αναμένεται να αυξήσει τους πόρους του Μέτρου των Νέων Γεωργών για να καλυφθεί το σύνολο των επιλαχόντων της 1ης Πρόσκλησης καθώς και των υποψηφίων της 2ης Πρόσκλησης. Έτσι πάνω από 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν συνολικά για τις δύο προκηρύξεις του Μέτρου ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους και που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 16.000 νέους.

Σχέδια Βελτίωσης: Αυξάνεται η ροή υποβολής αιτήσεων παρά τις αλλαγές

Την ημέρα (Δευτέρα 23/4) που το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωνε νέα παράταση για την υποβοή αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης, ο αριθμός των αιτήσεων στο Σύστημα άγγιζαν τις 12.000. Σύμφωνα με τη νέα παράταση που δόθηκε, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στα σχέδια βελτίωσης ορίζεται:

  • του πρώτου σταδίου της αίτησης, ορίζεται η 5/6/2018
  • αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/6/2018
  • του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 5/7/2018
  • του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/7/2018.

Μετά τις αλλαγές που επήλθαν στο θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης), και τις αντιδράσεις τόσο του κόσμου όσο και των μελετητών να δοθεί περισσότερος χρόνος, το υπουργείο ανταποκρίθηκε και προχώρησε στην υπογραφή νέας τροποποιητικής. Μάλιστα, με ανακοίνωσή του εξηγεί πως «με δεδομένο ότι σε πέντε Περιφέρειες της Χώρας παράλληλα με την προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης βρισκόταν σε ισχύ και πρόκληση υποβολής προτάσεων για το Υπομέτρο 6.1 (Νέοι Γεωργοί) προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι νέοι αγρότες και στην υποβολή προτάσεων ένταξης στα σχέδια βελτίωσης χορηγείται παράταση των ημερομηνιών υποβολής».

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki