Η παγκόσμια αύξηση της κατανάλωσης τροφίμων και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών

Eπιμέλεια Νίκος Τράγγαλος

Λόγω σημαντικών εξελίξεων των τελευταίων δύο δεκαετιών σε παγκόσμιο επίπεδο –της αύξησης του εισοδήματος και των μεταβολών στις προτιμήσεις των καταναλωτών–, η κατανάλωση τροφίμων αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων υψηλότερης αξίας (όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα) στις αναδυόμενες οικονομίες. Παράλληλα, οι αυξανόμενες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις ανεπτυγμένες οικονομίες επηρέασαν τις προτιμήσεις των καταναλωτών, οδηγώντας για παράδειγμα, σε μείωση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ευρήματα της έκθεσης «Παγκόσμια προσφορά και ζήτηση τροφίμων, καταναλωτικές τάσεις και εμπορικές προκλήσεις», η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Κομισιόν.

Σύμφωνα με την έκθεση, η επισιτιστική ασφάλεια αποτέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό οδηγό των κοινωνικοπολιτικών προτεραιοτήτων σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα και η ανομοιογενής αύξηση του εισοδήματος παρουσιάζουν τους τομείς των τροφίμων και της γεωργίας με τις ακόλουθες μόνιμες προκλήσεις της:

 Αύξησης της συνολικής διαθεσιμότητας τροφίμων.
 Ικανοποίησης της αυξανόμενης διαφοροποίησης του καλαθιού των καταναλωτών.
 Τήρησης υψηλότερων προτύπων ποιότητας (ασφάλεια, περιβάλλον, ευημερία και ηθική).
 Διατήρησης της διατροφής σε προσιτή τιμή.

Η παγκόσμια παραγωγή αυξάνεται, ωστόσο το επίπεδο αύξησης καθώς και τα πρότυπα αγροτικής ανάπτυξης διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό παγκοσμίως. Πέρα από τους φυσικούς περιορισμούς, οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζουν αποκλίνουσες οικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις καθώς και στρατηγικές μάρκετινγκ και είναι πολύ σημαντικές για τη διατήρηση διαφοροποιημένων γεωργικών τοπίων παγκοσμίως.