Παμψηφεί για 3η τετραετία στο τιμόνι του ΣΕΚ ο Τάκης Πεβερέτος

Τ. Πεβερέτος: «Να ενταχθούν και οι κτηνοτρόφοι στον εξωδικαστικό συμβιβασμό για τα κόκκινα δάνεια»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα  Τρίτη  21 Μαρτίου 2017 η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, τα μέλη του οποίου αναδείχτηκαν στις αρχαιρεσίες της 15ης Μαρτίου 2017, μετά από μεγάλη συμμετοχή των αντιπροσώπων των μελών του ΣΕΚ από όλες τις περιφέρειες της χώρας, οι οποίοι αψηφώντας την οικονομική κρίση συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.

Πρόεδρος αναδείχτηκε παμψηφεί  και για τρίτη τετραετία ο κ. Παναγιώτης Πεβερέτος. 

Παμψηφεί αναδείχθηκαν  και τα άλλα μέλη του Προεδρείου.  Συγκεκριμένα εκλέχθηκαν ο κ. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ Α Αντιπρόεδρος, εκπρόσωπος της αιγοπροβατοτροφίας, ο κ. Τσομπάνος Χρήστος Αντιπρόεδρος, εκπρόσωπος της βοοτροφίας, ο κ. Διδάγγελος  Γεώργιος Αντιπρόεδρος, εκπρόσωπος της Χοιροτροφίας, ο κ.  Γίτσας  Ελευθέριος  Γενικός Γραμματέας και ο κ. Τζίμας  Μιχάλης Ταμίας

Η αντιπροσωπευτικότητα στο νέο Δ.Σ. είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη σε όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας  και όλη την Ελλάδα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τα νησιά του Ιουνίου μέχρι το Βόρειο Αιγαίο.

Το νέο Δ.Σ. που αναδείχτηκε από τις εκλογές, ανανεωμένο  με 7 νέα μέλη, είναι αναβαθμισμένο και πιο αντιπροσωπευτικό ώστε να μπορεί να δώσει τις μεγάλες μάχες σε όλα τα επίπεδα και για όλους τους κλάδους της ζωικής παραγωγής της χώρας. Η  εκπροσώπηση για πρώτη φορά από το ΣΕΚ  ένας  σημαντικού κλάδου της ζωικής παραγωγής,  της  μελισσοκομίας  ενισχύει  ακόμη περισσότερο τη δυναμική του και τον αγώνα του για την ανάπτυξη ισχυρής και ανταγωνιστικής  παραγωγικής βάσης.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

 • Πεβερέτος Παναγιώτης (Πρόεδρος)
 • Καλυβιανάκης Εμμανουήλ  (Αντιπρόεδρος) Αιγοπροβατοτροφία 
 • Τσομπάνος Χρήστος (Αντιπρόεδρος) Βοοτροφία 
 • Διδάγγελος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) Χοιροτροφία 
 • Γίτσας Ελευθέριος (Γενικός Γραμματέας) 
 • Τζίμας Μιχάλης (Ταμίας)

Μέλη

 • Αντωνάκος Ιωάννης
 • Αμπαριώτης  Πολυχρόνης 
 • Δήμος  Δημήτριος
 • Ζυγιώτης Γεράσιμος
 • Θεοδωρίδης  Νικόλαος
 • Θυριάκης Κωνσταντίνος
 • Καλαφάτης  Ανδρέας
 • Κωστόπουλος Βασίλης
 • Λιόλιος Νικόλαος
 • Λουκμακιάς Αθανάσιος
 • Μαγειρίας  Χρήστος
 • Μόσχος Δημήτριος
 • Πατεράκης  Μανώλης
 • Στρατάκης  Ανδρέας
 • Ταξείδη Μαρία

Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Βενετσάνος Ιωάννης και μέλη ο κ.  Ζαγορίτης Αλέξανδρος και ο κ. Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος.

Το νέο Δ.Σ. καθόρισε  επίσης τις προτεραιότητες για το άμεσο χρονικό διάστημα.