Πανελλήνιος Διαγωνισµός Καινοτοµικής Επιχειρηµατικότητας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN Start ups 2021, για την ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών σε αρχικό στάδιο, που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας του Αιγαίου και μπορούν να συμβάλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και να έχουν παγκόσμια εφαρμογή, προκηρύσσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συγκροτημένες ερευνητικές ομάδες μελών της κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και πολίτες της Ελλάδας ή άλλων χωρών που θέλουν να συμβάλουν στους σκοπούς του διαγωνισμού. Οι προτάσεις κατατίθενται σε μία από τις παρακάτω θεματικές περιοχές, οι οποίες έχουν ξεχωριστή σημασία για τα νησιά του Αιγαίου:

1: Αγροτική Ανάπτυξη – Διατροφή – Ευζωία
2: Ναυτιλία – Μεταφορές – Εμπόριο – Βιομηχανία
3: Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον
4: Διακυβέρνηση – Εκπαίδευση – Κοινωνική Συνοχή

Στις ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία θα απονεμηθεί το «Βραβείο Επιχειρηματικότητας Ιωάννη Τσαμουργκέλη», συνολικού ύψους 5.000 ευρώ, το οποίο αθλοθετεί η Επιχείρηση Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η κατάθεση των προτάσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Μαΐου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί τη σελίδα του Aegean-startups.gr.