Το πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας διοργανώνει τον 4o κύκλο Π.Μ.Σ. για το πολλαπλασιαστικό υλικό

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, διοργανώνει τον 4ο κύκλο, του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: “Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και λοιπών εφαρμοσμένων επιστημών στην παραγωγή (in-vivo και in-vitro), πιστοποίηση (μορφολογική, φυσιολογική, κυτταρολογική, βιοχημική και μοριακή) και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

  • Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

https://crop-cert.uowm.gr/

  • Στη Γραμματέα του Π.Μ.Σ., (κ. Ευγενία Χαλβατζή), τηλ.: 23850 24640
  • Στη Διευθύντρια του ΠΜΣ (κ. Θεανώ Λαζαρίδου), τηλ. :6972427974

Σχετικά αρχεία:

Αναλυτική προκήρυξη

Αίτηση Συμμετοχής