Ευρωεκλογές 2019: Δημήτρης Παπαδημούλης – «Για μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική στην ΕΕ»

Η Ευρωομάδα της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εγώ προσωπικά, καταβάλαμε σημαντικές προσπάθειες αυτά τα χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο για να ενδυναμώσουμε την αγροτική πολιτική της ΕΕ, να φέρουμε προτάσεις που ενισχύουν τους παραγωγούς και διαμορφώνουν προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης για τον αγροτικό κόσμο σε Ελλάδα και ΕΕ.

Κρίσιμο ζήτημα ο επανυπολογισμός των άμεσων ενισχύσεων

Τα θέματα που τέθηκαν από την πρώτη μέρα στην ατζέντα είναι πολλά, κρίσιμα και σύνθετα, ενώ ένα από τα μείζονα ζητήματα που προωθούμε τα τελευταία χρόνια, και θα μας απασχολήσει έντονα και στην επόμενη θητεία της νέας Ευρωβουλής, είναι εκείνο του επανυπολογισµού των άµεσων ενισχύσεων ανά κράτος-µέλος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Επιδιώκουμε περισσότερα κονδύλια και μεγαλύτερη στήριξη στην ΚΑΠ, ούτε ένα ευρώ μείωση. Η πολιτική μάχη που θα δώσουμε είναι μεγάλη και για αυτό διαμορφώνουμε ευρείες προοδευτικές συμμαχίες για να αποτρέψουμε την εκλογή Βέμπερ στην προεδρία της Κομισιόν, ενός πολιτικού που έχει στόχο του να αποδυναμώσει πλήρως τις πολιτικές συνοχής και τα σχετικά κονδύλια για την ΚΑΠ και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Πολλά τα ζητήματα που χρήζουν οργάνωση για μία βιώσιμη γεωργία

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πολλά από τα ζητήματα, που αφορούν την αγροτική πολιτική, ξεφεύγουν από το αμιγώς ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο και αναπτύσσονται πλέον σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτά τα ζητήματα αφορούν, για παράδειγμα, στην ανάγκη να οργανωθεί καλύτερα η παραγωγή, να ρυθμιστούν οι αγορές με τρόπο ισορροπημένο και κατά το δυνατόν αμοιβαία επωφελή για τις εθνικές οικονομίες, να μεταβούμε σε μια βιώσιμη γεωργία ενισχύοντας την τοπική, κυκλική οικονομία, τη βιολογική γεωργία και την αλιευτική παραγωγή.

Επίσης, σημαντική είναι και η απάντηση που οφείλουμε να δώσουμε απέναντι στην εισβολή των μεταλλαγμένων, καθώς ολοένα και περισσότερο ανοίγουν, με ευθύνη της Κομισιόν και κάποιων κρατών-μελών, μεγαλύτερες «κερκόπορτες» σε μια ανεξέλεγκτη και χωρίς φραγμούς παγκοσμιοποίηση που πλήττει την τοπική παραγωγή και διαμορφώνει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων, του ελέγχου της κερδοσκοπίας, αλλά και η ενσωμάτωση και αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας αγροτών, παραγωγών, συνεταιρισμών, και πώς όλες αυτές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μπορούν να απαντηθούν αποτελεσματικά από το βιώσιμο, παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο που προωθούμε βήμα-βήμα σε Ελλάδα και ΕΕ.

Η αναδιοργάνωση των τομέων παραγωγής είναι ακόμη ένα κρίσιμο θέμα, καθώς φέρνει τη μεταποίηση και τη διανομή κοντύτερα στον καταναλωτή. Αυτό αφορά άμεσα χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η ψαλίδα της τιμής, ανάμεσα στο χωράφι που παράγεται το προϊόν και στο ράφι που το παίρνει ο καταναλωτής είναι ακόμη μεγάλη, γιατί πολλές φορές μεσολαβούν πρακτικές καρτέλ που εκμεταλλεύονται και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Είναι ανάγκη να ξανασκεφτούμε και τον ευρωπαϊκό τομέα γεωργίας και τροφίμων, καθώς ούτε με ευχολόγια, αλλά ούτε με μαγικές λύσεις μπορούμε να έχουμε ξαφνικά τα αποτελέσματα που θα θέλαμε.

Επιβάλλεται ενίσχυση των πόρων που αμβλύνουν τις ανισότητες

Τα ζητήματα που αφορούν την ΚΑΠ εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο των πολιτικών συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης. Βασικός μας στόχος είναι η άμβλυνση των ανισοτήτων, που αποτελεί παράλληλα και ιδρυτικό στόχο της ΕΕ. Η σημερινή Κομισιόν απέτυχε να πιάσει τους στόχους που η ίδια είχε θέσει στο ζήτημα της περιφερειακής, εισοδηματικής και κοινωνικής συνοχής κι αυτό είναι ορατό όχι μόνο στο χάσμα Βορρά-Νότου, αλλά και εντός των κρατών-μελών, σε διαφορετικές μεταξύ τους περιφέρειες.

Πρέπει, λοιπόν, να ενισχυθούν τα εργαλεία που μειώνουν τις ανισότητες καθώς και οι πόροι. Και να κλείσουμε τις «τρύπες» μέσω των οποίων κονδύλια που δίνονται, υποτίθεται για συνοχή και για μείωση των ανισοτήτων, πηγαίνουν προς άλλες κατευθύνσεις, ανατροφοδοτώντας και αυξάνοντας εντέλει τις ανισότητες. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε στην επόμενη θητεία και για αυτό χρειαζόμαστε ισχυρές προοδευτικές συμμαχίες για να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα και να έχουμε τον συσχετισμό δύναμης μαζί μας και στην επόμενη Ευρωβουλή και στην επόμενη Κομισιόν.