Παρακολούθηση ζωικού κεφαλαίου: Στα 3,6 δισ. δολάρια θα εκτοξευθεί η αξία της αγοράς έως το 2030

Ο ρόλος-κλειδί των αγροτεχνολογικών startups

Η εταιρεία Meticulous Research, μια εκ των κορυφαίων εταιρειών έρευνας της παγκόσμιας αγοράς, δημοσίευσε μια ερευνητική έκθεση με θέμα την παρακολούθηση ζωικού κεφαλαίου μέσω νέων τεχνολογιών. Όπως διαπιστώνεται, η εν λόγω αγορά προβλέπεται να αναπτυχθεί ταχύτατα, φτάνοντας τα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 12,1% κατά την περίοδο πρόβλεψης (2023–2030).

Μερικοί από τους κυριότερους παράγοντες που ορίζουν αυτό τον καλπάζοντα ρυθμό ανάπτυξης είναι η αυξανόμενη υιοθέτηση της παρακολούθησης των ζώων για την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών και ο αυξανόμενος αριθμός γαλακτοκομικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, η αυξανόμενη υιοθέτηση τεχνολογιών που σχετίζονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και την τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση των ζώων παρέχει εξίσου μεγάλες ευκαιρίες για ταχύτατη ανάπτυξη της αγοράς. Ωστόσο, το υψηλό κόστος των νέων τεχνολογικών λύσεων για την παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου και η έλλειψη κατανόησης της τεχνολογίας από τους αγρότες, μπορεί να επιβραδύνουν κάπως την αναπτυξιακή πορεία.

Το 2023, η Βόρεια Αμερική αναμένεται να αντιπροσωπεύει γεωγραφικά το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στον τομέα της παρακολούθησης ζωικού κεφαλαίου. Ωστόσο, η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να σημειώσει τον υψηλότερο CAGR κατά την επταετή περίοδο πρόβλεψης.

Οι κυβερνητικές εντολές και οι διακρατικοί κανονισμοί για τις ανταλλαγές ζώων αναμένεται να πυροδοτήσουν την αύξηση της παρακολούθησης του ζωικού κεφαλαίου σε περιφερειακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, οι παραγωγοί γάλακτος και βοείου κρέατος στην περιοχή έχουν εισαγάγει καινοτόμους νέες τεχνολογίες για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση για ταχέως διαμετακομιζόμενα ζωικά και γαλακτοκομικά αγαθά. Για παράδειγμα, το 2020, η Brainwired, μια αγροτεχνολογική startup από την Ινδία, ανέπτυξε ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης της υγείας των ζώων υπό την ονομασία WeSTOCK, το οποίο χρησιμοποιεί το IoT και έναν μοναδικό αλγόριθμο μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό άρρωστων και εγκύων ζώων και ειδοποιεί αναλόγως τους αγρότες.

Η εστίαση στην παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και στην έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών, είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή της κατάλληλης φροντίδας στα ζώα και για τη διατήρηση της καλής υγείας τους. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές το τίμημα των ασθενειών των ζώων είναι υπερβολικά υψηλό, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για παράδειγμα, συνολικά 35.000 βοοειδή έχουν πεθάνει λόγω οζώδους δερματίτιδας σε εννέα πολιτείες της Ινδίας από τις 23 Αυγούστου 2022, σύμφωνα με το Τμήμα Κτηνοτροφίας, Γαλακτοκομίας και Αλιείας (DADF) της χώρας, ενώ περίπου 900.000 βοοειδή έχουν μολυνθεί.

Ομοίως, τον Φεβρουάριο του 2023, η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μια αγελάδα που πέθανε πρόσφατα σε μια εκμετάλλευση βρέθηκε θετική στη νόσο των τρελών αγελάδων, μια σπάνια περίπτωση ασθένειας των βοοειδών που μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα εγκεφαλική νόσο σε άτομα που τρώνε μολυσμένο βοδινό κρέας.

Η έγκαιρη ανίχνευση μιας ασθένειας σε έναν πληθυσμό ζώων -όπως είναι ένα κοπάδι βοοειδών- είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον έλεγχο ορισμένων χρόνιων μολυσματικών ασθενειών, όπως η μαστίτιδα, η βρουκέλλωση και η φυματίωση, καθώς και ορισμένων μη μολυσματικών ασθενειών.

Με τις τεχνολογίες αισθητήρων που αναπτύσσουν καινοτόμες startup και βοηθούν στην ιχνηλασιμότητα και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα στο ζωικό κεφάλαιο, ώστε να μπορούν να διορθωθούν το συντομότερο δυνατό.