Παρακράτηση 1,9 εκατ. ευρώ από την πληρωμή της Μεγάλης Εβδομάδας

Ποσό ύψους 1,9 εκατ. ευρώ περίπου παρακρατήθηκε από την πληρωμή της Μεγάλης Εβδομάδας, λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας και συμψηφισμών με κυρώσεις προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο συνολικό ποσό των 106,38 εκατ. ευρώ που αφορούσε την πληρωμή νέων Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, τη συμπληρωματική πληρωμή για τα καθεστώτα ειδικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια βαμβακιού, αλλά και συμπληρωματικές πληρωμές, εφαρμόστηκε «παρακράτηση ποσοστού 1,658907%, λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας (για ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 ευρώ, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1306/2013) και τυχόν συμψηφισμών με κυρώσεις προηγούμενων ετών». Όπως σημειώνει ο Οργανισμός, το ποσό της δημοσιονομικής πειθαρχίας επιστρέφεται στο επόμενο οικονομικό έτος.

Με την εν λόγω παρακράτηση, αποδόθηκε τελικά στους δικαιούχους παραγωγούς καθαρό ποσό περίπου 104,39 εκατ. ευρώ.