Παράταση παίρνουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2022

Με βάση τον χρόνο λειτουργίας, τον ρυθμό εξέλιξης της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022 στη νέα πλατφόρμα στο gov.gr και τα αιτήματα εκπροσώπων οργανώσεων αγροτών και ΚΥΔ, αλλά και προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υποβολή τους από τους αγρότες, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων χωρίς ποινή (εμπρόθεσμες) μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2022.

Να σημειωθεί ότι για όσες δηλώσεις υποβληθούν από τις 15 Ιουλίου και μετά θα επιβάλλεται η προβλεπόμενη ποινή του 1% για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης υποβολής και μέχρι 25 ημέρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η ολιγοήμερη παράταση είναι επαρκής για την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης όλων των δηλώσεων, καθώς μέχρι σήμερα έχει λάβει πρωτόκολλο οριστικοποίησης πολύ μεγάλος αριθμός αιτήσεων (περίπου 400.000) και στις περισσότερες από αυτές των οποίων η υποβολή υπολείπεται έχει ήδη γίνει επεξεργασία και είναι έτοιμες για λήψη πρωτοκόλλου.

Την 1η Ιουλίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποτιμήσει την κατάσταση για τις περιπτώσεις Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ορισμένα ΚΥΔ φαίνεται να έχουν δεσμεύσει, μέσω του μοναδικού κλειδάριθμου για επεξεργασία, σημαντικό αριθμό αιτήσεων, χωρίς να έχουν τον αναμενόμενο ρυθμό οριστικοποιήσεων. Οπότε΅, από τις 4 Ιουλίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποδεσμεύσει τις εν λόγω αιτήσεις, προκειμένου στις επόμενες 10 ημέρες οι αγρότες να μπορούν να απευθυνθούν σε άλλα ΚΥΔ της περιοχής, για να ολοκληρώσουν την επεξεργασία και οριστικοποίησή τους ή να τις υποβάλλουν οι ίδιοι online.