Παρατάθηκε έως 15/12 η καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ έτους 2021

Με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5875/21-11-2022, τροποποιείται η προηγούμενη αντίστοιχη ΚΥΑ 425/42522/20.5.2013 και η εμπρόθεσμη καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ έτους 2021, παρατείνεται έως και 15-12-2022.

Διαβάστε το ΦΕΚ με την ΚΥΑ για την παράταση