Παροχή συμβουλών για προστασία από τα παράσιτα με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Ένα παράδειγμα τεχνολογικής βελτίωσης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών προς τους αγρότες δίνει η INTIA, η δημόσια εταιρεία συμβουλευτικής στην Ισπανία.

Εδώ και χρόνια, η εταιρεία έχει δημιουργήσει το Σύστημα Παρακολούθησης και Προστασίας Παρασίτων που χρησιμοποιείται από τους γεωργικούς συμβούλους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση παρασίτων στις καλλιέργειες.

Το εργαλείο πρόσφατα βελτιώθηκε τεχνολογικά, δημιουργώντας μια πλατφόρμα που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για 164 σημεία παρακολούθησης στην Ισπανία και στην οποία οι αγρότες και οι εμπειρογνώμονες μπορούν να συμβάλλουν με την παροχή δεδομένων σχετικά με τα παράσιτα από τις δικές τους καλλιέργειες, βελτιώνοντας την ποιότητα των πληροφοριών. Στόχος είναι η ύπαρξη ευρείας παρακολούθησης των περιοχών και η συγκέντρωση κοινών προβλημάτων των παραγωγών, ώστε να εξαχθεί ένα μοντέλο συμβουλευτικής για τις περιοχές, αλλά και οι αγρότες να έρχονται σε απευθείας επαφή με τους συμβούλους.