Πατάτα: Σε ευπαθές στάδιο η καλλιέργεια από προσβολές αλτερνάριας και φθοριμαίας

Τη στιγμή που η πλειονότητα των φθινοπωρινών καλλιεργειών πατάτας οδεύει προς συγκομιδή, οι πατατοφυτείες βρίσκονται σε ευπαθές στάδιο, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας. Όπως προκύπτει, οι τελευταίες βροχοπτώσεις, σε συνδυασμό με τη διάρκεια διύγρανσης των φύλλων και τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της διύγρανσης, δημιουργούν μολυσματικές συνθήκες στις καλλιέργειες.

Σε γενικές γραμμές, υπάρχει ένα μοτίβο σύμφωνα με το οποίο η ελάχιστη θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ατμοσφαιρική υγρασία διατηρείται πολύ ψηλά, υποβοηθούμενη από τις βροχοπτώσεις. Για τον λόγο αυτόν, το περιφερειακό κέντρο προτείνει να συνεχιστούν οι εφαρμογές φυτοπροστασίας στις πιο όψιμες καλλιέργειες.

Όσον αφορά την αλτερνάρια, ο συγκεκριμένος καιρός ευνοεί τις προσβολές από τον παθογόνο μύκητα, κάτι που επίσης συμβαίνει με τη φθοριμαία. Σε αυτή την περίπτωση, το Περιφερειακό Κέντρο τονίζει ότι οι συλλήψεις των ακμαίων εντόμων στο δίκτυο παγίδευσης παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία, ακολουθώντας τη βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Περιφερειακού Κέντρου, υπάρχει κίνδυνος προσβολής από φθοριμαία σε όλες τις περιοχές. Το έντομο γεννά τα αβγά του πάνω στους κονδύλους, μέσα από ρωγμές του εδάφους. Όπου κρίνεται απαραίτητο, καλό θα είναι να γίνονται επεμβάσεις με εντομοκτόνα τις τελευταίες εβδομάδες πριν την συγκομιδή, καθώς εκείνες συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της προσβολής από το έντομο και στον περιορισμό του ποσοστού προσβολής των κονδύλων από τις προνύμφες. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων μετά τη συγκομιδή, κατά την αποθήκευση των προϊόντων, όπου αυτό απαιτείται.