Πατάτα: Ιδιαίτερα επικίνδυνες οι συνθήκες για την ανάπτυξη περονόσπορου

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος για την εμφάνιση μολύνσεων από περονόσπορο σε όλες τις πατατοκαλλιέργειες, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων.

Ο συνδυασμός της πολύ αυξημένης ατμοσφαιρικής υγρασίας ιδίως κατά τις βραδινές ώρες και των σχετικά χαμηλών για την εποχή θερμοκρασιών, όπως καταγράφηκαν από τον εγκατεστημένο μετεωρολογικό σταθμό της Υπηρεσίας στο οροπέδιο της Χρυσοβίτσας τις τελευταίες ημέρες, έχουν δημιουργήσει ιδιαιτέρα επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη των μολύνσεων.

Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις που πραγματοποιηθήκαν στην περιοχή του οροπεδίου, δεν διαπιστώθηκαν ακόμη προσβολές από την ασθένεια. Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο συγκεκριμένο βλαστικό στάδιο, καθώς στα περισσότερα πατατοχώραφα υπάρχει αλληλοεπικάλυψη του φυλλώματος των φυτών κατά μήκος των γραμμών φύτευσης.

Στα πατατοχώραφα που είχε πραγματοποιηθεί ψεκασμός τις προηγούμενες ημέρες, συστήνεται επανάληψή του μετά από 7-12 ημέρες, ανάλογα με τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, με σκευάσματα που εισχωρούν μέσα στο φυτό και δεν ξεπλένονται με τη βροχή (μείγματα διεισδυτικών ή διασυστηματικών με επαφής).

Αν χρησιμοποιούνται σκευάσματα επαφής (αμιγώς χαλκούχα κ.ά.) να ανανεώνονται οπωσδήποτε μετά από σημαντικές βροχοπτώσεις πάνω από 15 mm συσσωρευτικά. Ακόμη πιο επιτακτική είναι η ανάγκη άμεσης προστασίας στα πατατοχώραφα που δεν έχει γίνει κανένας ψεκασμός μέχρι τώρα.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη χρήση ενός ή περισσότερων μυκητοκτόνων της ίδιας χημικής ομάδας. Συστήνεται να γίνονται πάντοτε εναλλαγές μεταξύ των δραστικών ουσιών ως προς τον τρόπο δράσης (εναλλαγή διαφορετικών ομάδων κατά FRAC), για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης ανθεκτικότητας του παθογόνου στα μυκητοκτόνα.