-Διαφήμιση-

Ο Γιώργος Πατούλης είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής με το συνδυασμό «Νέα αρχή για την Αττική»

Ο αγροδιατροφικός τομέας παρουσιάζει συνεχώς μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, αν αναλογιστούμε ότι η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων πρέπει να αυξηθεί κατά 50% τα επόμενα 30 χρόνια, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προβλέψεις της ζήτησης. Γενικότερα, ο αγροτικός τομέας είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες της οικονομίας μας, συνεισφέροντας σημαντικά στο ΑΕΠ, στην προσπάθεια για την έξοδο από την ύφεση, στην αύξηση της απασχόλησης, στις επενδύσεις, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη δημιουργία εισοδήματος.

Ωστόσο, η έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής δεν επέτρεψε στον ελληνικό αγροδιατροφικό κλάδο να αξιοποιήσει τα αντικειμενικά συγκριτικά του πλεονεκτήματα και να εκμεταλλευτεί τη διεθνή ευκαιρία, στον βαθμό που του αναλογεί.

Ο πρωτογενής τομέας στην Αττική έχει ένα μεγαλύτερο πλεονέκτημα, σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αττική έχουμε τη λεγόμενη «περιαστική» γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αμπελουργία κ.ο.κ. Έναν κλάδο που δεν μπορεί να στηριχτεί και να ενισχυθεί με βάση τις κοινές πολιτικές που εφαρμόζει το αρμόδιο υπουργείο για όλη τη χώρα. Αυτή η ανεπάρκεια της πολιτείας ενισχύεται από την ηχηρή απουσία της Περιφέρειας Αττικής στον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης μητροπολιτικής διακυβέρνησης, με έμφαση στην καινοτομία και στην ανάπτυξη, με αποτέλεσμα τη συνεχή συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής στην Αττική, την περιστασιακή ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα και κυρίως την αποθάρρυνση των νέων να μπουν στο επάγγελμα του αγρότη, καθώς εδώ οι επιλογές εργασίας είναι περισσότερες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ωστόσο, εμπόδιο στην επαγγελματική δραστηριότητα του κλάδου αποτελούν και οι νέοι κανόνες τιμολόγησης χρήσεων ύδατος εκτός οργανωμένων συλλογικών δικτύων που προωθούνται (γεωτρήσεων, πηγαδιών και βρόχινων δεξαμενών) και θα επιφέρουν μεγάλο πλήγμα στα προϊόντα.

Το θέμα της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα στην Αττική πρέπει να αντιμετωπιστεί σε μία Νέα Αρχή, με εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις στην έρευνα, στην κατάρτιση των νέων αγροτών, στα agro-logistics, στις τεχνολογίες της «έξυπνης» γεωργίας, στη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής και του ελέγχου της. Η Περιφέρεια Αττικής που οραματιζόμαστε οφείλει να κάνει όλες εκείνες τις δράσεις που θα προστατεύσουν το «Αττικό Τοπίο» και θα δώσουν ευκαιρίες για αυξημένο εισόδημα στους νέους μας, θα αναδείξουν την υπεραξία και τη φήμη στο «καλάθι του παραγωγού», κάτι που άλλωστε δικαιούται.

Η πρωτογενής παραγωγή έχει ρόλο στην προστασία της υγείας των καταναλωτών, αλλά και έναν αναπτυξιακό ρόλο όσον αφορά την εξαγωγική της δραστηριότητα. Οι δύο αυτοί ρόλοι συνδέονται μέσω της ποιότητας και της πιστοποίησης των προϊόντων που παράγονται. Οφείλουμε να αναδείξουμε και να υποστηρίξουμε και τις δύο αυτές κομβικές διαδικασίες. Τα κίνητρα για πιστοποίηση, αλλά και για εξαγωγές, θα βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της υπεύθυνης πολιτικής που θα υλοποιήσουμε ως Νέα Αρχή.

Με εξωστρέφεια και δυναμισμό, θα σταθούμε δίπλα στις παραγωγικές δυνάμεις της Αττικής, τους αγρότες, τις αγροτικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αναπτυξιακής μας οικονομίας.

-Διαφήμιση-