ΠΔΜ: Ο νέος πίνακας εντάξεων για τους νέους γεωργούς

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δημοσίευσε τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Αυτά περιλαμβάνουν 1.019 δικαιούχους που εντάσσονται. Ακολουθεί ο πίνακας με τα αιτήματα στήριξης προς ένταξη καθώς και τις αιτήσεις που δεν επιλέγονται για στήριξη.

Δείτε ΕΔΩ τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα