Ενισχυμένα κατά 9% τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων της Πειραιώς

Μιχ. Σάλλας: Η επένδυση στο Ελληνικό θα αλλάξει συνολικά τις προοπτικές στην Αττική

Αύξηση 9% στα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων της Πειραιώς που διαμορφώθηκαν στα 263 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2016 ανακοίνωσε ο όμιλος.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα οργανικά έσοδα (καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 95% των καθαρών λειτουργικών εσόδων και αυξήθηκαν κατά 2% τριμηναίως.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα του διαμορφώθηκαν σε €478 εκατ., αυξημένα κατά 3% έναντι του 4ου 3μηνου 2015, ευνοημένα από τον περιορισμό της χρήσης εγγυήσεων του Ν.3723/2008, τη μείωση της χρήσης του ELA και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ-3,33% αποδεσμεύθηκε πλήρως από τη χρήση του Ν.3723 στα τέλη Απριλίου 2016, πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου στο 2,81% από 2,69% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €74 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2016, επηρεασμένα από τις συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος (-1,3% ΑΕΠ στην Ελλάδα σε ετήσια βάση), εν αναμονή και της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Τα συνολικά καθαρά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο 2016 σε €581 εκατ, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση. Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €318 εκατ., μειωμένο κατά 3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2015.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 39,8%, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο (η μείωση από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έφτασε τα €1,2 δισ.). Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων κινήθηκε βάσει των εκτιμήσεων της τράπεζας στα τέλη 2015 και ήταν αρνητικός, διαμορφούμενος για το 1ο 3μηνο 2016 σε -€245 εκατ. από +€80 εκατ. στο τέταρτο τρίμηνο, με αρνητική παραγωγή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και σε όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια. Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Μαρτίου 2016 ενισχύθηκε στο 66% από 65% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.

Οι προβλέψεις δανείων στο πρώτο τρίμηνο 2016 σημείωσαν σημαντική αποκλιμάκωση και διαμορφώθηκαν σε €289 εκατ. έναντι €1.384 εκατ. στο τέταρτο τριμηνο 2015. Όπως επισημαίνει η Τράπεζα Πειραιώς στη σχετική της ανακοίνωση, το σημαντικό ύψος σωρευμένων προβλέψεων (26% επί των δανείων) δίνει τη δυνατότητα στην τράπεζα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το υπόλοιπο των δανείων σε καθυστέρηση, κάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να παράγει απτά αποτελέσματα μέσω της μονάδας Recovery Banking Unit.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε οριακή ζημία €37 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο 2016 (-€25 εκατ σε ατομικό επίπεδο για την Τράπεζα Πειραιώς).

Αισιόδοξοι Σάλλας και Λεκκάκος

«Με τη χθεσινή απόφαση του Εurogroup επιταχύνονται οι εξελίξεις για επαναφορά του τραπεζικού συστήματος σε μονιμότερη τροχιά σταθεροποίησης και ανάπτυξης» δήλωσε ο πρόεδρος του δ.σ. Μιχάλης Σάλλας.

 Η εκτιμώμενη βαθμιαία βελτίωση της ρευστότητας και η δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση, θα απελευθερώσουν πόρους για τη χρηματοδότηση υγιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και θα ενισχύσουν τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών, τόνισε.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Στ. Λεκκάκος τόνισε ότι ο στόχος κερδοφορίας για το 2016 είναι καθ’ όλα επιτεύξιμος.

«Η Τράπεζα Πειραιώς επέτυχε το πρώτο τρίμηνο 2016 ετήσια αύξηση των κερδών προ φόρων και προβλέψεων κατά 9% στα €263 εκατ, καθώς τα καθαρά έσοδα επέδειξαν ανθεκτικότητα, +2% ετησίως, ενώ το κόστος λειτουργίας υποχώρησε κατά 3%, με προοπτική περαιτέρω μείωσης μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος αποχώρησης προσωπικού» δήλωσε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος Σταύρος Λεκκάκος και πρόσθεσε:

«Το έξοδο προβλέψεων ως προς τα δάνεια εξομαλύνεται σταδιακά σε επίπεδο κάτω των 180 μονάδων βάσης, παράλληλα με την εξέλιξη των θεμελιωδών της ελληνικής οικονομίας. Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €0,5 δισ., πορεία που είναι σύμφωνη με τον στόχο της Τράπεζας για το 2016 για σημαντική μείωση των NPLs κατά τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι η Πειραιώς εμφανίζει αρνητικό σχηματισμό νέων NPL για 1η φορά από την αρχή της κρίσης το 2008.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31.03.16 ανήλθαν σε €10 δισ., ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διαμορφώθηκε στο 17,6%».

Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι ο στόχος κερδοφορίας για τον Όμιλο το 2016 είναι καθ’ όλα επιτεύξιμος.