Πειράματα σε ακτινιδιές έφεραν καλύτερη και ποιοτικότερη παραγωγή

Αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ποιότητας των καρπών είναι ορισμένα από τα αποτελέσματα του πειραματικού λίπανσης σε ακτινιδιές ποικιλίας Hayward που διαπιστώθηκαν μετά από χρήση συγκεκριμένων υγρών οργανικών λιπασμάτων. Σύμφωνα με τον διευθυντή ερευνών του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», Δρ. Θωμά Σωτηρόπουλο, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα του πειράματος σε εκδήλωση του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, σκοπός του πειράματος ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας των φυτών και η βελτίωση της ποιότητας των καρπών με στοχευμένες λιπάνσεις, σε διάφορα στάδια του βλαστικού κύκλου.

Όπως σημειώνει, στο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν φυτά της ποικιλίας Hayward ηλικίας 4 ετών, διαμορφωμένα σε ημικρεβατίνα και με πυκνότητα φύτευσης 80 φυτών/στρέμμα. Κατά τη διάρκεια του πειράματος μετρήθηκαν το μέσο βάρος καρπού, η περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά, η οξύτητα, η αντίσταση σάρκας στην πίεση και η περιεκτικότητα σε ξηρή ουσία. «Η υψηλή περιεκτικότητα σε ξηρή ουσία είναι αυτή που διαμορφώνει την αποδεκτή γεύση στο προϊόν, ενώ στη Ν. Ζηλανδία η τιμή των ακτινιδίων, εκτός από το μέγεθος, καθορίζεται και από την περιεκτικότητα σε ξηρή ουσία», τονίζει ο κ. Σωτηρόπουλος.

Πώς έγινε το πείραμα

Οι πειραματικές μετρήσεις επαναλήφθηκαν 2 και 4 μήνες έπειτα από συντήρηση των καρπών σε ψυκτικούς θαλάμους, ενώ χρησιμοποιήθηκαν πλήρως υδατοδιαλυτά λιπάσματα με εφαρμογές διαφυλλικά και μέσω υδρολίπανσης για άμεση απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά. Οι διαφυλλικοί ψεκασμοί έγιναν με τα συγκεκριμένα σκευάσματα, ξεκινώντας από την πτώση των πετάλων ενώ ακολούθησαν άλλοι δύο, με 10 ημέρες διαφορά. Όπως διαπιστώθηκε από το πείραμα και μετά τη χρήση των συγκεκριμένων υγρών οργανικών λιπασμάτων, το μέσο βάρος καρπών έφτασε τα 142 γραμμάρια. Το μέσο βάρος του καρπού αυξήθηκε κατά 15,5% σε σχέση με το υπάρχον πρόγραμμα του παραγωγού και η αύξηση της παραγωγής ανήλθε στα 400 κιλά/στρέμμα. Παράλληλα, αυξήθηκε η συνεκτικότητα των καρπών κατά 12% (από 7,3 σε 8,2 kg/cm2) και η περιεκτικότητά τους σε ξηρή ουσία κατά 10% (από 15,43 σε 16,93%).

Η συγκέντρωση ασβεστίου των καρπών κατά την περίοδο της συγκομιδής αυξήθηκε σημαντικά στη μεταχείριση που περιείχε το οργανικό λίπασμα ασβεστίου. Σημειώνεται πως ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν φυτά που δεν λιπάνθηκαν, καθώς επίσης υπήρχε και η μεταχείριση με τη λιπαντική αγωγή του παραγωγού, με την οποία έγιναν οι συγκρίσεις.