Πελοπόννησος: Αναζητούνται λύσεις άρδευσης μέσω λιμνοδεξαμενών

Στην αναζήτηση λύσεων για το πρόβλημα της άρδευσης βρίσκεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης της περιφέρειας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), υλοποιήθηκε το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο «Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους και προτάσεις ήπιων παρεμβάσεων για την αειφορική διαχείρισή τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ευθύμιο Λέκκα, καθηγητή Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος.

Στόχος έρευνας

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι να επιλεγούν οι ενδεδειγμένες θέσεις ήπιων παρεμβάσεων στις περιοχές με ελλειμματικό ή/και ποιοτικά υποβαθμισμένο υδατικό δυναμικό και συγκεκριμένα λιμνοδεξαμενές, καθώς και λύσεις που βασίζονται στη φύση (Nature-Based Solutions, NBS). Για τον σκοπό αυτόν, εκπονήθηκε μια ολοκληρωμένη έρευνα για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Η έρευνα υλοποιήθηκε με νέες από αέρος μεθοδολογίες αποτύπωσης, από τις οποίες προέκυψαν λεπτομερή και ακριβή δεδομένα ψηφιακών μοντέλων εδάφους μέσα από εξειδικευμένα λογισμικά. Τέλος, έγινε χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων για την ανάλυση των δεδομένων και προγραμμάτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Απασχόληση στον πρωτογενή τομέα

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαμβάνει συνολική έκταση 15.506,6 km2, εκ των οποίων 7.145,8 km2 καλύπτονται από γεωργική έκταση (αρόσιμη γη, μόνιμες καλλιέργειες, βοσκότοποι και ετερογενείς γεωργικές περιοχές), η οποία επιμερίζεται ως εξής: Από τους συνολικά 577.903 μόνιμους κατοίκους της περιφέρειας, 50.439 (24,01% του συνόλου) δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, που αποτελεί βασικό στοιχείο τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής οικονομίας (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).

Αποτελέσματα έρευνας

Σύμφωνα με την έρευνα, αξιολογήθηκαν οι γεωλογικές, υδρολογικές, σεισμικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιφέρειας, καθώς και οι δυνατότητες των υπόγειων υδατικών συστημάτων. Προτάθηκαν σε κάθε περιφερειακή ενότητα ήπιες παρεμβάσεις ανάπτυξης των υδατικών πόρων, αφού λήφθηκαν υπόψη και η ποσοτική και χημική κατάσταση υπόγειων υδάτων, η τάση ποσοτικής και ποιοτικής επιδείνωσης, ο κίνδυνος πλημμύρας και πυρκαγιάς και τέλος οι περιοχές περίσσειας και ανεπάρκειας υπόγειων υδάτων.

Οι παρεμβάσεις ανά περιφέρεια

Στην ΠΕ Αργολίδας, και συγκεκριμένα στα διοικητικά όρια των δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλιέων και Ερμιονίδας, προτάθηκαν:

✱ Κατασκευή ιρλανδικής διάβασης και αναβαθμού (8 τεμ.).

✱ Ανακατασκευή ιρλανδικής διάβασης και αναβαθμού (4 τεμ.).

✱ Φράγμα ανάσχεσης (12 τεμ.).

✱ Εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή (1 τεμ.).

Στην ΠΕ Αρκαδίας, προτάθηκαν:

✱ Εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή (6 τεμ.).

✱ Ανακατασκευή εσωποτάμιας λιμνοδεξαμενής (1 τεμ.).

Στην ΠΕ Κορινθίας, προτάθηκε:

✱ Εσωποτάμια λιμνοδεξαμενή (7 τεμ.).

Στην ΠΕ Λακωνίας, προτάθηκαν:

✱ Εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή (1 τεμ.).

✱ Εσωποτάμια λιμνοδεξαμενή (5 τεμ.).

Στην ΠΕ Μεσσηνίας, προτάθηκαν:

✱ Εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή (6 τεμ.).

✱ Εσωποτάμια λιμνοδεξαμενή (6 τεμ.).