Πέντε συμβουλές για την προσέλκυση επενδύσεων για τις νεοφυείς επιχειρήσεις

Πέντε συμβουλές που μπορεί να ακολουθήσει μία νεοφυής επιχείρηση για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών δίνουν στον ηλεκτρονικό ιστότοπο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις eu.startups πέντε στελέχη μεγάλων επενδυτικών εταιρειών στην Ευρώπη.

1. Τρόπος παρουσίασης της ιστορίας και του αντικειμένου της start up

Η ομάδα μίας νεοφυούς επιχείρησης χρειάζεται πολλές φορές να παρουσιάζει το αντικείμενο και την ιστορία της εταιρείας της σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και πολλές φορές σε μεγάλο κοινό. Χρειάζεται μία προσεγμένη και στοχευμένη παρουσίαση για το αντικείμενο, τους στόχους και το όραμα της εταιρείας.

2. Κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος

Μία νεοφυής επιχείρηση είναι θετικό να έχει ηθικές αρχές και να μεταφέρει την επιτυχία της πίσω στην κοινωνία και το περιβάλλον.

3. Προσωποποιημένη επικοινωνία

Την εποχή της ολοένα αυξανόμενης χρήσης των διαδικτυακών πλατφορμών για συναντήσεις, λόγω και της πανδημίας του κορωνοϊού, η προσωποποιημένη επικοινωνία που θα προσφέρει ένα οικείο περιβάλλον συνομιλίας κρίνεται απαραίτητη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Να μπορούν, δηλαδή, να παρουσιάσουν το ανθρώπινο στοιχείο πίσω από το αντικείμενο της εταιρείας.

4. Συνάφεια χαρτοφυλακίου

Αναζήτηση εκείνων των επενδυτών που κινούνται στο ίδιο αντικείμενο και έχουν επενδύσει ξανά σε παρόμοιες εταιρείες με συναφές αντικείμενο. Εύρεση εκείνων των επενδυτών που θα ενδιαφερθούν για τα χαρακτηριστικά της εταιρείας και των ανθρώπων της, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες επένδυσης.

5. Νοοτροπία αλλαγής

Ως πέμπτη και τελευταία συμβουλή, οι επενδυτές τονίζουν ότι επενδύουν περισσότερο σε νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο και πραγματικά επιθυμούν να αλλάξουν προς το καλύτερο τη βιομηχανία στην οποία δραστηριοποιούνται.