Περιφ. Πελοποννήσου: Παράταση ενστάσεων στα Σχέδια Βελτίωσης έως τις 12 Ιουνίου

Με απόφαση που εξέδωσε σήμερα η περιφέρεια Πελοποννήσου δίνεται παράταση στις ενδικοφανείς προσφυγές (ενστάσεις) των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3. έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.

Η εν λόγω εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο που σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ» δεν υπάρχει πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κατάθεση ένστασης, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχουν δοθεί ήδη αλλεπάλληλες παρατάσεις για τον συγκεκριμένο λόγο και οι πίνακες με τις εντάξεις έχουν αναρτηθεί στις περισσότερες περιφέρειες.

Η νέα παράταση έρχεται μετά τη δημοσίευση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πρόσφατης απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 1799, Β’) που προβλέπει την παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής στη δημόσια διοίκηση.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για τα φυσικά πρόσωπα

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για τα συλλογικά σχήματα