Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Βαμβακιού έτους 2019

Με ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενημερώνει τους αγρότες: «ότι εκδόθηκε η απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την εφαρμογή του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, για το έτος 2019

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος στην Π.Ε. Δράμας είναι η Υπηρεσία μας. Σύμφωνα με τη Απόφαση τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης των Δήμων είναι φορείς ενημέρωσης των καλλιεργητών και των λοιπών ενδιαφερομένων.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων αφορά στους βαμβακοκαλλιεργητές- δημότες σας και αποσκοπεί στην έγκαιρη ενημέρωσή τους για ζωτικά θέματα της καλλιέργειας που αφορούν στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή έκβαση της καλλιέργειας από πλευράς φυτοπροστασίας είναι η έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των καλλιεργητών βαμβακιού.

Ένα βασικό πρόβλημα που παρατηρείται είναι ότι τα Τεχνικά Δελτία και οι πληροφορίες που περιέχουν δεν φθάνουν ικανοποιητικά στους τελικούς αποδέκτες, που είναι οι ίδιοι
οι καλλιεργητές-δημότες σας. Επιπλέον, οι πηγές πληροφόρησης των καλλιεργητών είναι συχνά μη έγκριτες και αναπόφευκτα επικρατεί σε σημαντικό βαθμό παραπληροφόρηση. Η Υπηρεσία μας καταβάλλει κάθε χρόνο προσπάθεια για την ενημέρωση των καλλιεργητών μέσω διαφόρων άμεσων διαύλων, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και με φυσική παρουσία.

Ωστόσο, δεν είναι αρκετό για την ορθή ενημέρωση και απαιτείται η συνεργασία των Δήμων στο έργο αυτό.

Σάς αποστέλλουμε την σχετική Απόφαση για να λάβετε γνώση και παρακαλούμε να
επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα για την ορθότερη ενημέρωση των
βαμβακαλλιεργητών-δημοτών σας. Παρακαλούμε, τέλος, να μάς αποστείλετε τα στοιχεία
επικοινωνίας των γεωπόνων και τεχνολόγων γεωπονίας των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης των Δήμων σας (ονοματεπώνυμα, ειδικότητα, ηλ. ταχυδρομείο, τηλέφωνο).

Παρακαλούμε για τη συμβολή σας στο Πρόγραμμα».

Επισυνάπτεται η παραπάνω σχετική Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ.