Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Βόλου: Ανθράκωση, βοτρυοσφαίρια και σεπτορίωση απειλούν καρυδιά και φιστικιά

Τις σοβαρές προσβολές από μύκητες και ασθένειες που καταγράφονται τη συγκεκριμένη περίοδο στις καλλιέργειες της καρυδιάς και της φιστικιάς μεταφέρει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου.

Ανθράκωση

Συγκεκριμένα, καταγράφει ότι για την καλλιέργεια της καρυδιάς παρατηρούνται σημαντικές προσβολές από την ανθράκωση, έως και φυλλόπτωση, ιδιαίτερα σε δενδροκομεία που δεν έγιναν επαρκείς ψεκασμοί ή δεν γινόταν σωστή κάλυψη των δέντρων με το ψεκαστικό υγρό.

Επίσης, τα συμπτώματα είναι έντονα σε καρυδεώνες όπου τόσο το κλάδεμα όσο και ο τρόπος άρδευσης ευνόησαν την ύπαρξη υψηλής σχετικής υγρασίας στην κόμη των δέντρων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Επειδή ο μύκητας διαχειμάζει στα προσβεβλημένα όργανα που πέφτουν στο έδαφος, απαιτείται η λήψη μέτρων για τον περιορισμό του πρωτογενούς μολύσματος την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, όπως:

Απομάκρυνση και κάψιμο των ξερών, πεσμένων στο έδαφος φύλλων ή ενσωμάτωσή τους με ελαφρύ φρεζάρισμα.

Σε περίπτωση μεγάλης προσβολής, ψεκασμός των φύλλων με ένα χαλκούχο σκεύασμα, πριν ή μετά την πτώση τους στο έδαφος.

Σωστό κλάδεμα, ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισμός των δέντρων.

Βοτρυοσφαίρια

Χαρακτηριστικά είναι αυτή την εποχή τα συμπτώματα της ασθένειας βοτρυοσφαίρια για την καλλιέργεια της φιστικιάς, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται ξηράνσεις φύλλων καρπών και ταξικαρπιών, καθώς και ολόκληρων κλάδων.

Τα προσβεβλημένα όργανα που απομένουν πάνω στα δέντρα αποτελούν πηγή μολύσματος για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Γι’ αυτό, συνιστάται:

Συλλογή και καταστροφή όλων των προσβεβλημένων οργάνων πριν πέσουν τα φύλλα, γιατί τώρα διακρίνεται η προσβεβλημένη από την υγιή βλάστηση.

Απομάκρυνση και καταστροφή των ξερών πεσμένων στο έδαφος φύλλων ή ενσωμάτωσή τους με ελαφρύ φρεζάρισμα.

Σεπτορίωση

Προβλήματα, όμως, δημιουργεί στην καλλιέργεια της φιστικιάς και η σεπτορίωση. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, οι προσβολές είναι κατά τόπους έντονες και συνοδεύονται από φυλλόπτωση ιδιαίτερα σε δενδροκομεία που δεν ψεκάστηκαν επαρκώς κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ή δεν γινόταν σωστή κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό.

Για τον περιορισμό του πρωτογενούς μολύσματος την επόμενη καλλιεργητική περίοδο συνιστώνται:

Ψεκασμός των φύλλων με ένα χαλκούχο σκεύασμα, πριν ή μετά την πτώση τους στο έδαφος.

Απομάκρυνση και κάψιμο των πεσμένων φύλλων ή ενσωμάτωσή τους με ελαφρύ φρεζάρισμα στο έδαφος.

Επειδή τόσο η σεπτορίωση, όσο και η βοτρυοσφαίρια, ευνοούνται από συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας, θα πρέπει με το επερχόμενο χειμερινό κλάδεμα να εξασφαλίζεται ο καλός αερισμός των δέντρων.