Περισσότερα από ποτέ τα στρέμματα καλλιέργειας πατάτας στη Βορειοδυτική Ευρώπη

Με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της Ένωσης Πατατοκαλλιεργητών Βορειοδυτικής Ευρώπης (NEPG), οι καλλιεργούμενες εκτάσεις φέτος ανέρχονται σε 6.090.000 στρέμματα (εκτός των σποροπαραγωγικών εκτάσεων). Και ενώ τα οριστικά και ακριβή στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στις αρχές Ιουλίου, πρόκειται σαφώς για τη μεγαλύτερη από ποτέ έκταση που διατίθεται για την καλλιέργεια πατάτας, αυξημένης κατά 2,4% σε σύγκριση με πέρσι και κατά 8,4% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της NEPG.

Για όλες τις χώρες της Ευρώπης, διαφαίνεται μια στρεμματική αύξηση, με τη μεγαλύτερη στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Προκύπτει, τελικά, ότι ο προβληματισμός για τη μη αύξηση της έκτασης καλλιέργειας πατάτας που προορίζεται για σπόρο, δεν ήταν τόσο ρεαλιστικός, παρόλο που οι τιμές έχουν αυξηθεί. Επιπλέον, το κόστος καλλιέργειας πιθανόν να είναι αυξημένο φέτος, εξαιτίας του υψηλότερου κόστους του πολλαπλασιαστικού υλικού και σε ορισμένες περιπτώσεις της ενοικίασης γης. Και στις πέντε χώρες-μέλη της NEPG, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία, οι φυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα, ωστόσο, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, η καλλιέργεια βρίσκεται στα συνήθη για την εποχή επίπεδα. Μάλιστα, ο κύριος όγκος της πρώιμης πατάτας που προορίζεται για τη μεταποίηση στη Γερμανία και στο Βέλγιο θα συγκομιστούν κυρίως στα μέσα Ιουλίου, μία εβδομάδα νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως.

Στη διάρκεια της συνάντησης των μελών της NEPG, οι εκπρόσωποι των πέντε χωρών συμφώνησαν πως οι εκτάσεις συμβαδίζουν με την τάση αυξανόμενης ζήτησης για μεταποίηση και εξαγωγές. Όσον αφορά την παραγωγή, τονίστηκε πως οι αποδόσεις και όχι τα στρέμματα είναι που δίνουν την ποιότητα στη συγκομιδή και η καλλιεργητική περίοδος έχει ακόμα δρόμο. Τέλος, και φέτος υπάρχει προβληματισμός για το κατά πόσο επαρκεί το νερό στους ταμιευτήρες και στις δεξαμενές, πράγμα για το οποίο έχουν επιβληθεί ήδη κάποιοι περιορισμοί.