Πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής λιπάσματος από τα κλαδέματα ξεκινά ο Δήμος Σαρωνικού

Ο δήμος Σαρωνικού ξεκινά πιλοτική εφαρμογή προγράμματος συλλογής και επεξεργασίας κλαδεμάτων με σκοπό την αξιοποίησή τους για την παραγωγή κομπόστ εδαφοβελτιωτικού επιτυγχάνοντας παράλληλα μεγάλη μείωση του όγκου των απορριμμάτων αλλά και των λειτουργικών εξόδων προς όφελος των δημοτών.

Το πρόγραμμα “Πιλοτική Καινοτομική Παραγωγή Εδαφοβελτιωτικών Λιπασμάτων από Φυτικά Υπολείμματα” πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών υπό την εποπτεία του καθ. Ντίνου Χασάπη.

Η διαδικασία προβλέπει τη διαλογή των κλαδεμάτων από τα συνεργεία του δήμου και θρυμματισμό τους σε ειδικό χώρο από κατάλληλο κλαδοτεμαχιστή. Ακολουθεί η επεξεργασία ειδικής κομποστοποίησης η οποία είναι αποτέλεσμα καινοτομικής διαδικασίας, του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ (με χρήση ειδικού βιοκαταλύτη -πυκνό υπόστρωμα μικροοργανισμών εδάφους- και ανόργανων ορυκτών). Το παραγόμενο εδαφοβελτιωτικό-λίπασμα πιστοποιείται για χρήση στη βιολογική γεωργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ