Πιο παραγωγικοί οι αγρότες που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες

Στο +19% όσοι αξιοποίησαν δορυφορικές υπηρεσίες στο καλαμπόκι

Πρόσφατα, η υπηρεσία οικονομικών ερευνών του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας (USDA) δημοσίευσε έρευνα με θέμα την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας από τους αγρότες των ΗΠΑ. Στην έρευνα αξιοποιούνται στοιχεία και αναδύονται τάσεις ως προς την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών από το 1996 έως το 2019, με έμφαση στα πεπραγμένα της τετραετίας 2016-2019.

Σύμφωνα με την έρευνα οι αγρότες είναι πιθανό να υιοθετήσουν τεχνολογίες ψηφιακής γεωργίας ακριβείας για μια σειρά από λόγους.

«Για παράδειγμα, οι παραγωγοί χειμερινών σιτηρών και καλαμποκιού τείνουν να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο συστήματα παρακολούθησης της απόδοσης των καλλιεργειών τους, ώστε να υπολογίζουν την υγρασία στον καρπό. Επιπλέον, παρακολουθούν τη χρήση εισροών σε καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η σόγια και το σόργο», αναφέρεται.

 

Τα βασικά «συστατικά» της ψηφιακής γεωργίας

Σταχυολογώντας ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ψηφιακής γεωργίας, αναφέρονται τα εξής τρία:

1) Συστήματα συλλογής δεδομένων.

2) Eργαλεία υποστήριξης αποφάσεων.

3) Παραμετροποιήσιμος εξοπλισμός εφαρμογής εισροών.

Παραδείγματα της πρώτης κατηγορίας περιλαμβάνουν δεδομένα από τη συγκομιδή και την παρακολούθηση του εδάφους, διάφορους αισθητήρες, εικόνες από drones ή δορυφόρους. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται ψηφιακοί χάρτες ή άλλοι τρόποι οπτικοποιημένων γεωχωρικών δεδομένων με την υποστήριξη «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου. Στην τρίτη κατηγορία εμπίπτει εξοπλισμός με συστήματα μεταβλητής εφαρμογής, καθοδήγησης κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έρευνα αναφέρεται ότι όλο και περισσότεροι αγρότες προχωρούν στην αγορά «πακέτων» διάφορων τεχνολογιών, καθώς έτσι μπορούν να τις αποκτήσουν σε μειωμένο κόστος, αλλά να έχουν και πιθανά συνδυαστικά οφέλη. Επιπλέον, πέραν των οικονομικών κινήτρων, όπως είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, επισημαίνονται τα πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη προς την κατεύθυνση της βιώσιμης παραγωγής.

Αύξηση παραγωγικότητας για όσους αξιοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες

Σύμφωνα με την έρευνα του USDA, «η ανάλυση των αποτελεσμάτων της παραγωγικότητας των αγροτών αποκαλύπτει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι στρεμματικές αποδόσεις ήταν στατιστικά σημαντικά ανώτερες για όσους υιοθετούν ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας. Αυτή η τάση είναι γενική, εκτός από τη φυτοπροστασία ακριβείας, που είναι λιγότερο διαδεδομένη στις ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, τα ποσοστά αυξημένης παραγωγικότητας είναι σχεδόν για όλα τα προϊόντα διψήφια, εκτός από το βαμβάκι, όπου όμως το δείγμα των εκμεταλλεύσεων που μελετήθηκε ήταν μικρότερο, γεγονός που πιθανώς να επηρέασε το αποτέλεσμα».

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψηφιακές τεχνολογίες πάνε μαζί

Ενδιαφέροντα είναι τα όσα αναφέρει η μελέτη του USDA για τη σύνδεση μεταξύ χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και αξιοποίησης υπηρεσιών γεωργικών συμβουλών από τους αγρότες. Συγκεκριμένα, σημειώνονται τα εξής: «Αν και η έρευνα δεν προσδιορίζει αν οι ψηφιακές τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας είναι ιδιόκτητες ή παρέχονται ως συνδρομητική υπηρεσία, περιλαμβάνονται πληροφορίες για την πρόσληψη γεωργικών συμβούλων από τους παραγωγούς, ώστε να λάβουν καθοδήγηση σε διάφορες πρακτικές που αφορούν την εκμετάλλευσή τους.

Για ορισμένους αγρότες, το να προσλάβουν έναν σύμβουλο αποτελεί ένα πιθανό μονοπάτι προς την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς συντελεί στην απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας ως προς τη χρήση τους, αλλά και μείωση της αβεβαιότητας ως προς τα πιθανά οφέλη από την υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών.

Ανεξαρτήτως μηχανισμού, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ αξιοποίησης συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, πράγμα που ισχύει για όλες τις καλλιέργειες που μελετήθηκαν. Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, που αξιοποιήθηκε από τον παραγωγό, έγινε διαχείριση σε μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις με ταυτόχρονη χρήση τουλάχιστον μίας ψηφιακής τεχνολογίας. Για παράδειγμα στο καλαμπόκι, για το 7% των καλλιεργούμενων εκτάσεων στις ΗΠΑ, έγινε ταυτόχρονη αξιοποίηση γεωργικού συμβούλου και τουλάχιστον μίας τεχνολογίας (στοιχεία 2016)».

 

Ποσοστιαία (%) διαφορά παραγωγικότητας ανά τεχνολογία,
καινοτόμων VS μη καινοτόμων αγροτών

Είδος τεχνολογίας

Καλαμπόκι

Μαλακό σιτάρι

Βαμβάκι

Εδαφικοί χάρτες

+23%

+49%

+16%

Λίπανση μεταβλ. εφαρμογής

+31%

+23%

+12%

Φυτοπροστασία ακριβείας

+17%

+19%

+4%

Δορυφ. Υπηρ. ή Drones

+19%

+6%

+8%

Πηγή: USDA, Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών (τιμές με στρογγυλοποίηση)