Πιστώνονται 10,1 εκατ. ευρώ στον ΕΛΓΟ για την εκπαίδευση των νέων αγροτών του 2014

Η αγροτική εκπαίδευση και η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας θέμα ημερίδας στη Λάρισα

Το πράσινο φως για την έναρξη των μαθημάτων κατάρτισης των Νέων Αγροτών του 2014 (προκειμένου να συμπληρώσουν τις 150 ώρες που απαιτούνται για την πληρωμή των δόσεων του μέτρου) δίνει απόφαση που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, Χ. Κασίμης.

Σύμφωνα με αυτή, πιστώνονται στον ΕΛΓΟ – Δήμητρα 10.194.600 ευρώ προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλεύσεις. Σύμφωνα με την απόφαση οι δράσεις κατάρτισης αφορούν τους δικαιούχους της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» όπως αυτοί εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 06 του ΠΑΑ 2014 – 2020, στο Μέτρο 01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020.

Δείτε αναλυτικά τις πιστώσεις ανά περιοχές:

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε