Πιστοποίηση για την ΕΡΓΟΣΕ με ISO 9001 από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Πιστοποίηση για την ΕΡΓΟΣΕ με ISO 9001 από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., θυγατρική Εταιρεία του ΟΣΕ, ολοκλήρωσε πρόσφατα την πιστοποίηση μετάβασής της από το πρότυπο ISO 9001 του 2008 στη νέα έκδοση του 2015 από τον Φορέα Επιθεωρήσεων & Πιστοποιήσεων TÜV HELLAS (TÜV NORD). Αξίζει, να σημειωθεί πως η ΕΡΓΟΣΕ ήδη από το 2002 εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με επιτυχία.

Το Πεδίο εφαρμογής του προτύπου αφορά στις υπηρεσίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων (ή Μη) έργων που αφορούν στον Προγραμματισμό, στις Μελέτες, στην Παροχή Υπηρεσιών στις Προμήθειες και στις Κατασκευές Σιδηροδρομικών Έργων. Η εφαρμογή του προτύπου εξασφαλίζει τη δέσμευση της εταιρείας για αποτελεσματική διαχείριση των έργων που της ανατίθενται, ώστε να αποτελεί μία εξειδικευμένη εταιρεία διοίκησης και διαχείρισης έργων και να καθιερωθεί ως ένας ανταγωνιστικός επιχειρηματικός εταίρος αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης κατασκευαστικών έργων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

ΕΡΓΟΣΕ

Η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της για πάνω από 22 συναπτά έτη και έχει εξασφαλίσει την αναγκαία επάρκεια οργάνωσης, δομής και συστημάτων ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με αξιοπιστία στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Η επάρκεια αυτή στηρίζεται στη σημαντική τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία:

  • Στη διαχείριση και επίβλεψη έργων σιδηροδρομικής υποδομής υψηλών ταχυτήτων, όπως σήραγγες μεγάλου μήκους διανοιγόμενες σε εδάφη με δυσχερείς γεωτεχνικές συνθήκες, σιδηροδρομικές γέφυρες μεγάλου μήκους κατασκευαζόμενες με μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (π.χ. σταδιακή προώθηση), με ταυτόχρονη ενσωμάτωση εξαιρετικά προηγμένων συστημάτων αντισεισμικού σχεδιασμού (π.χ. σεισμική μόνωση) καθώς επίσης έργων εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης και έργων σιδηροδρομικής επιδομής (με σκυρογραμμή και slab track), κλπ.
  • στην έγγραφη επιβεβαίωση της Διαχειριστικής της Επάρκειας ως δικαιούχου έργων.
  • στο εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, μεταξύ των οποίων πιστοποιημένα Στελέχη – Διαχειριστές Έργων (Project Manager Professionals) σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.
  • στην κατάλληλη οργάνωση υπηρεσιών που καλύπτουν όλους τους αναγκαίους για την εκτέλεση των έργων τομείς (επίβλεψη, ποιοτικοί έλεγχοι, υγιεινή και ασφάλεια, υποστηρικτικές υπηρεσίες, κλπ)
  • στο πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015
  • στο πιστοποιημένο Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007
  • στο πρωτοποριακό Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS) που καλύπτει όλες τις λειτουργίες της εταιρίας. 
-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές