Πιστοποιούνται οι Παιδικές Χαρές στο Ηράκλειο Κρήτης από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Πιστοποιούνται οι Παιδικές Χαρές στο Ηράκλειο Κρήτης από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Ο Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD) ανέλαβε το έργο Επιθεώρησης και Πιστοποίησης των Παιδικών Χαρών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, η συνεργασία του Φορέα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιάννη Αναστασάκη, περιλαμβάνει την αναβάθμιση περισσότερων από πενήντα παιδικών χαρών, με σκοπό τη συμμόρφωση αυτών με τις νέες προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας.

Το έργο της αναβάθμισης εκτείνεται χρονικά σε δύο φάσεις: Στην αρχική επιθεώρηση των παιδικών χαρών με την ταυτόχρονη σύνταξη φύλλων ελέγχου και στην επαναληπτική επιθεώρηση αυτών, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων του Δήμου, προκειμένου να εκδοθούν τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου Ηρακλείου καμία παιδική χαρά δεν είχε πιστοποιηθεί από το 2009. Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική αρχή ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δρομολόγηση του έργου επιθεωρήσεων και τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, καθώς το πρώτο μέλημα όλων είναι η προστασία και η ασφάλεια των παιδιών.

Ο Φορέας TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει τεράστια εμπειρία στον τομέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών καθώς μέχρι σήμερα έχει διεξάγει ελέγχους σε περισσότερες από 1.500 παιδικές χαρές σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας πραγματοποιήσει 220 Πιστοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και ακόμα 100 δήμους.

TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην  Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας παρέχοντας πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Φορέα με περισσότερα από 1.000 σεμινάρια και 15.000 συμμετέχοντες πρωτοπορεί στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τέλος, η νέο-ιδρυθείσα Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων / Επαγγελματιών παρέχει πιστοποίηση σε πλήθος ειδικοτήτων σχετιζόμενων με τον κλάδο της κατασκευής και της βιομηχανίας, των πωλήσεων, της διοίκησης και του τουρισμού σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ELOT EN ISO/IEC 17024, εφαρμόζοντας  πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες, ελεγμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).