Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,3 εκατ. ευρώ σε βιολογικά και εξισωτική ορεινών περιοχών

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σε πληρωμές ύψους 4.357.797,84 € σε 3.909 δικαιούχους, προέβη ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 01/08/2018 έως 02/08/2018. Οι πληρωμές αφορούν κυρίως τη Βιολογική Γεωργία, ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή αλλά ειδικά μειονεκτήματα (εξισωτική ορεινών) και ανειλημμένες υποχρεώσεις.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις Πληρωμές ύψους 4.357.797,84 € που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 01/08/2018 έως 02/08/2018

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές στην κτηνοτροφία για γενετικούς πόρους ύψους περίπου 11,8 εκατ. ευρώ

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές